Podpisanie umów z Działaj Lokalnie już wkrótce!

Cze 26, 2015 Wpis w kategorii: Działaj Lokalnie
image_pdfimage_print

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2015r. o godz. 10.00 w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zostaną podpisane umowy z Działaj Lokalnie 2015r. na realizację tegorocznych projektów.

Na podpisanie umów proszę dostarczyć:
Dokumenty potwierdzające posiadanie osobowości prawnej lub – w przypadku szkół – stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, proszę dostarczyć zgody właściciela gruntu na realizację projektu.

Na spotkanie szkoleniowo – informacyjne zapraszamy osoby reprezentujące Grantobiorców, czyli osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz koordynatorów projektów, którzy będą odpowiedzialni za realizację projektów z ramienia grup nieformalnych.

Na spotkaniu zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji merytorycznej i księgowej projektu jak również prowadzenia promocji.