Wyniki oceny merytorycznej Programu Działaj Lokalnie IX edycji na Wzgórzach Dalkowskich

W dniu 10 czerwca 2015r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs IX edycji Programu Działaj Lokalnie. Komisja podjęła decyzję dofinansowania najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania spośród 62 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej wybrano 39 projektów, na łączną kwotę 170.000 zł.

Realizacja IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” na Wzgórzach Dalkowskich odbywa się pod honorowym patronatem Radia Elki, a przyznanie dotacji jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu samorządów ze Wzgórz Dalkowskich oraz środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
Zdecydowanie największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć aktywizacyjno–integracyjno-twórczych, kulturalnych, sportowych, czy tworzenia miejsc rekreacyjnych, budowy boisk sportowych jak również placów zabaw.

W tym roku jest to już IX edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Bytom Odrzański, Niegosławice i Brzeźnica z woj. lubuskiego. Łącznie wpłynęło 64 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 353.213,86 zł. 62 projekty zostały skierowane do oceny merytorycznej, natomiast 2 zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Limit środków w tegorocznej edycji wyniósł 170.000 zł i jest większy od zeszłorocznego o 86.040 zł. Komisja Selekcyjna wybrała 39 inicjatyw do dofinansowania.

Proces weryfikacji przesłanych do nas wniosków był taki sam jak w przypadku poprzednich naborów. Wnioski złożone w Generatorze Programu Działaj Lokalnie zostały zarejestrowane w systemie i przydzielono im numery porządkowe. Następnie skierowano je do oceny formalnej, a po jej pozytywnym przejściu – do oceny merytorycznej.
Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dostępnymi w Dokumentacji Programu.

W ciągu kilku dni z Wnioskodawcami dofinansowanych projektów skontaktują się przedstawiciele Fundacji, którzy wyjaśnią, jak wygląda proces podpisania umowy, jakie dokumenty należy dostarczyć, jak wygląda realizacja i rozliczanie projektów.
Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów, zapraszamy do lektury listy rankingowej i listy dofinansowanych wniosków.

Do pobrania: