Wyniki oceny formalnej w ramach IX edycji Programu Działaj Lokalnie

Niezmiernie jest nam miło poinformować, że została dokonana ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” współfinansowanym ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

Spośród złożonych 64 wniosków, jedynie 2 zostały odrzucone pod względem formalnym.

Kolejnym krokiem jest ocenienie wniosków pod względem merytorycznym. Planowany termin ogłoszenia wyników to 29 maja 2015r.

Poniżej znajduje się lista wniosków z wynikami oceny formalnej.

Lista rankingowa – Ocena formalna [POBIERZ]