Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”

Mar 06, 2015 Wpis w kategorii: Inne
image_pdfimage_print

Program Fundacji PZU „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” realizowany we współpracy z Akademią rozwoju Filantropii w Polsce jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014. W roku 2015 pragniemy zachęcić organizacje pozarządowe i samorządy lokalne do nawiązania partnerskiej współpracy, która zaowocuje wsparciem działań wolontariackich całych rodzin w lokalnych środowiskach. Zachęcamy do stworzenia koalicji na rzecz rozwoju wolontariatu rodzinnego, w którą włączą się przedstawiciele organizacji pozarządowej i samorządu lokalnego.
Laureaci tegorocznego programu grantowego otrzymają dotacje w wysokości do 7 000 zł na wdrożenie projektów, które odpowiedzą na potrzeby lokalnej społeczności, realizowane zaś będą przez całe rodziny wolontariuszy. Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to działania „z rodzinami” i „przez rodziny”, nie tylko „dla rodzin”.

W 2014 r. chętnych do wolontariackiego zaangażowania było ponad 1100 rodzin z całej Polski, w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny” wypracowano 18 wzorcowych praktyk społecznego zaangażowania rodzin. Organizacji działań angażujących rodziny wolontariuszy podjęły się organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, biblioteki i grupy nieformalne. Każdy z projektów był odpowiedzią na dostrzeżony w społeczności lokalnej problem lub wyzwanie i stanowił na nie odpowiedź, przynoszącą zmianę na lepsze.

Zapraszamy do wspólnego działania na rzecz wolontariatu rodzinnego w społeczności lokalnej. Składająca wniosek do programu grantowego organizacja już na etapie planowania projektu powinna pozyskać deklarację wsparcia ze strony urzędu gminy/powiatu lub jednostek podległych samorządowi, między innymi:

  • bibliotek (działających na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493));
  • domów kultury (działających na podstawie  ww. ustawy);
  • przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych (z wyłączeniem uczelni wyższych) (Działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425));
  • ośrodków pomocy społecznej (działających na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593));
  • szpitali publicznych.

Na etapie składania wniosków nie jest wymagane pisemne potwierdzenie deklaracji, prosimy natomiast o podanie nazwy instytucji, danych kontaktowych oraz imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za współrealizację projektu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

NABÓR WNIOSKÓW TRWA OD 2 DO 31 MARCA 2015 R.

Więcej informacji o programie: http://www.wolontariatrodzinny.pl/