Dobro wspólne szprotawskich seniorów

Mar 02, 2015 Wpis w kategorii: ASOS
image_pdfimage_print

W dniu 2 marca br., z inicjatywy Pana Tadeusza Pozaroszczyka –Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Szprotawy oraz  Stowarzyszenia Szprotawskie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych. Spotkanie dotyczyło nawiązania dialogu i porozumienia  w celu utworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich seniorów w mieście.
W spotkaniu gościnnie uczestniczyła nasza Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, którą reprezentował Pan Przemysław Maksymów – Wiceprezes Zarządu, a także z ramienia Gminy Szprotawa Pani Małgorzata Szymczyk – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich.
Pan Tadeusz Pozaroszczyk, przedstawił Projekt Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej SENIOR – WIGOR, który zakłada m.in. utworzenie i wsparcie dla Dziennych Domów Seniora – WIGOR lub  Klubów Seniora – WIGOR.  Pan Przemysław Maksymów przedstawił, rolę Fundacji jako moderatora porozumienia i instytucji wspierającej, w zakresie jak najlepszego wykorzystania dostępnych  środków dla szprotawskich seniorów.
Podczas spotkania, zebrani wymienili się swoimi obawami i uwagami co do przedstawionej propozycji. Całe spotkanie przebiegło w burzliwej dyskusji, owocnych dialogów,  jednak wszyscy zebrani, zgodnie przyznali, że najważniejszy jest człowiek i jego oczekiwania. Dlatego kolejne spotkanie, wyznaczone za tydzień,  będzie dotyczyło rozwiania wszelkich wątpliwości i ustalenia przyszłych warunków współpracy wszystkich organizacji działających na rzecz seniora w Szprotawie. Całe spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, które dopiero jest początkiem, długiej i pracowitej  drogi, w celu polepszenia warunków życia osób starszych w Szprotawie. Cieszymy się bardzo, że nasza Fundacja, będzie mogła brać czynny udział w tworzeniu dobra wspólnego szprotawskich seniorów.

20150302_114334