Zostań wolontariuszem naszej Fundacji

Paź 07, 2014 Wpis w kategorii: Informacje, Inne
image_pdfimage_print

Każdy Wolontariusz otrzymuje miesięczne stypendium w wysokości 526 zł.

W ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór wolontariuszy do współpracy przy  realizowanych przez nas programach. Aby zostać naszym wolontariuszem musisz mieć ukończone 18 lat, dysponować wolnym czasem w tygodniu, wykazywać się dużym zaangażowaniem do pracy, chęcią pomagania innym oraz współpracą z innym.
Z każdym Wolontariuszem, którego nasza organizacja zaprosi do współpraca, podpisujemy umowę wolontariatu, w ramach której zapewnieniami Wolontariuszowi środki i narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji prac wolontarystycznych, zgodnie z  art. 45 ust. 1 – 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), do wysokości 26,30 zł brutto za każdy dzień pracy, ale nie więcej niż 526,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć złotych i 00/100) miesięcznie. Środki przekazane wolontariuszowi mogą być przez niego wykorzystane m.in. na dojazd do miejsca świadczenia pracy wolontarystycznej, zakup prowiantu, zakup odzieży, sprzętu, podręczników  czy innych niezbędnych mu rzeczy/materiałów do wykonania pracy woluntarystycznej. Ponadto każdy wolontariusz jest ubezpieczony od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Każdy z wolontariuszy ma elastyczny czas pracy, uzgadniany przy podpisywaniu umowy wolontariatu.  Świadczona przez Wolontariusza praca jest dobrowolna i nie ma charakteru umowy o pracę!

Możesz ubiegać się o wolontariat w następujących naszych placówkach:

  1. Biuro Fundacji ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko (wolontariat będzie dotyczył pomocy przy prowadzeniu działań statutowych w naszej Fundacji, w szczególności pomoc przy realizacji projektów aktywizujących mieszkańców obszarów wiejskich Wzgórz Dalkowskich );
  2. Niepubliczne Przedszkole „Przyszłości” w Nowej Soli ul. B. Sidorskiej 9, 67-100 Nowa Sól (wolontariat będzie dotyczył pomocy przy prowadzaniu edukacji przedszkolnej w grupach 3, 4 lub 5 – latków);
  3. Żłobek „Interiorek” w Nowej Soli, ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól (wolontariat będzie dotyczył pomocy przy opiece dzieci żłobkowych w  wieku od 1 roku do 3 lat );
  4. Żłobek „Maluch na Wzgórzach Dalkowskich” w Szprotawie, ul. Rolna 1a (wolontariat będzie dotyczył pomocy przy opiece dzieci żłobkowych w  wieku od 1 roku do 3 lat );
  5. Żłobek „Przystań Maluszka” w Głogowie, ul. Polska 31,33,35, 67-200 Głogów (wolontariat będzie dotyczył pomocy przy opiece dzieci żłobkowych w  wieku od 1 roku do 3 lat );

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, prześlij swoje CV i oraz podanie, w którym umotywujesz dlaczego chcesz zostać naszym wolontariuszem oraz wskaż miejsce, w którym chciałbyś świadczyć prace woluntarystyczne. Dokumenty aplikacyjne należy wysyłać na skrzynkę e-mail: przemek@wzgorzadalkowskie.pl