W dniu 25 października 2013r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze środków publicznych. Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego było przeprowadzenie warsztatów z dziennikarstwa obywatelskiego pn. „Media obywatelskie, czyli dziennikarstwo od podstaw”,  w ramach projektu “Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.