Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. “Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego  przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.