W dniu 1 sierpnia 2014r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową ocenionych przez Komisję selekcyjną projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs VIII edycji Programu Działaj Lokalnie, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacją Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji “Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, Powiatu Polkowickiego oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

W tym roku była to już III edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice z terenu woj. lubuskiego oraz Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Bytom Odrzański, Niegosławice i Brzeźnica. Łącznie wpłynęło 39 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 252 tys. zł. Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną. Limit środków w tegorocznej edycji wyniósł 83.960,00 zł i jest większy od zeszłorocznego o 7.960 tys. zł. Komisja Selekcyjna wybrała 21 inicjatyw do dofinansowania. Przewodniczący Komisji Selekcyjnej Pan Przemysław Maksymów, podkreślił, że zainteresowanie lokalnych organizacji pozarządowych było bardzo duże. Wpłynęło wiele ciekawych inicjatyw społecznych i wybór tych najbardziej angażujących społeczność lokalną do czynnej aktywizacji i wypracowywania dobra wspólnego, był bardzo trudny.

Z uwagi na limit posiadanych środków nie było możliwości dofinansować wszystkich projektów. Komisja przy ocenie projektów kierowała się przede wszystkim krzewieniem wolontariatu, zaangażowaniem społecznym w realizację zaplanowanych przedsięwzięć i integracją mieszkańców. Komisja starała się wybrać przedsięwzięcia, które będą dobrem wspólnym jak najszerszego grona społeczeństwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali projekty i złożyli je w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Mamy nadzieje, że kolejne edycje będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem z Państwa strony. My z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby z roku na rok pula środków przeznaczonych na granty ulegała zwiększeniu. Wierzymy, że wspólnymi siłami uda się zrealizować wiele ciekawych i potrzebnych inicjatyw, które służyć będą mieszkańcom Wzgórz Dalkowskich. Podkreślić należy, że dofinansowanie tych przedsięwzięć było możliwe dzięki wsparciu finansowemu gmin, które wzięły udział w tej edycji a także Starostwu Powiatowemu w Polkowicach.

Do pobrania: