W dniach 21- 22 luty 2014r., w Szklarskiej Porębie, odbyły się panele tematyczne z zakresu najlepszych szwajcarskich praktyk w zakresie zaangażowania społecznego i planowania zagospodarowania przestrzennego.

Celem szkolenia było przygotowanie władz samorządowych i pracowników szczebla zarządzającego do efektywniejszego zarządzania samorządem włączając w proces ten społeczność lokalną, a także ukazanie dobrych praktyk w tym zakresie na przykładzie jednostek publicznych ze Szwajcarii.Podczas zajęć uczestnicy poznali stan wdrożenia i zaawansowania prac w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, który realizowany jest przez Gminę Kożuchów w Partnerstwie z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” i Stowarzyszeniem InteGREAT ze Szwajcarii.
W ramach szkolenia uczestnicy podjęli dyskusję nt. wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Wzgórzach Dalkowskich i omówili zakres planowanych prac do wykonania na lata 2014 -2015r. Przedstawiono również sposoby aktywizowania mieszkańców w działania na rzecz dobra publicznego, w tym omówiono zakres funkcjonowania Lokalnego Funduszu Grantowego i jego komplementarność z wdrażanym projektem z Funduszu Partnerskiego. Obecnie w ramach projektu zaangażowanych jest już ponad 200 wolontariuszy, który pracują na rzecz dobra wspólnego. Zarówno mieszkańcy jaki lokalne władze dostrzegają pozytywną zmianę w środowisku jaka powstaje za sprawą wdrażanego projektu.