swiss
Wyniki II edycji konkursu na „Najpiękniejszą posesje lub miejsce społecznie – użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich” w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wyniki konkursu na „Najpiękniejszą posesje lub miejsce społecznie – użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich” w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest przez Gminą Kożuchów, która jest Liderem projektu wraz z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” – Partnera projektu.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 45 formularzy zgłoszeniowych, w tym 31 dotyczące posesji prywatnych i 14 dotyczące miejsc społecznie – użytecznych. Komisja zakwalifikowała 43 z 45 przesłanych formularzy. W tegorocznej edycji Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić posesję prywatne i miejsca społecznie użyteczne, które cechowały się szczególnymi walorami estetycznymi i ogromnym wkładem w ich wygląd, różnicując przyznane bony podarunkowe od 50,00 do 150,00 złotych.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy pięknych posesji i miejsc społecznie – użytecznych i życzymy wytrwałości w pielęgnacji swoich ogrodów i zagospodarowywania nowych terenów.
Każdy z nagrodzonych otrzyma pisemną informację nt. sposobu odbioru i zrealizowania swojego bonu upominkowego.

Do pobrania:
Wykaz osób i organizacji wyróżnionych w ramach konkursu icon_pdf