Artykuły w kategorii 'FIO'

image_pdfimage_print

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Cel główny projektu było upowszechnienie zdrowego stylu życia i wykształcenie postaw oraz przekonań dotyczących zdrowego odżywiania wśród objętych projektem 100 rodziców  oraz 200 uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie w okresie od 15 kwietnia do 20 czerwca 2013 roku. Podczas spotkań z technologiem żywienia propagowano właściwe odżywiania się,  jako gwaranta zdrowego stylu życia, zapobiegano marginalizacji społecznej  osób z nadwagą i niedowagą przez grupy rówieśnicze, polepszono kondycję psychofizyczną uczniów oraz ich dyspozycji do nauki, w wyniku prawidłowego sposobu żywienia.   Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie Tytuł projektu: „Zdrowy styl życia”  Obszar realizacji projektu: Wschowa, woj. lubuskie Okres realizacji projektu: 15.04.2013r. – 20.06.2013r. Liczba uczestników projektu: 300 osób Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł Wkład... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Nowe Kresy – Nowe Wyzwania

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu było pielęgnowanie tożsamości narodowej, obyczajów, kultury i tradycji na podstawie zapisów Górali Czadeckich w Gminie Brzeźnica w okresie 11 kwietnia 2013r. do 18 sierpnia 2013r. Projekt polegał na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dzięki współpracy Górali Czadeckich z Gminy Brzeźnica w tworzeniu dodatku historycznego do czasopisma Nowe Kres oraz popularyzacji tradycji, historii i obyczajów inspirowanych XIV. międzykulturową imprezą integracyjną pn. „W maju na Pasionku”. Dzięki realizacji w/w działań wśród mieszkańców z gminy Brzeźnica wzrosła świadomość współtworzenia mediów obywatelskich Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Nowe Kresy – Nowe Wyzwania  Tytuł projektu: „Historia tradycją pisana – w narracji Górali Czadeckich” Obszar realizacji projektu: Gmina Brzeźnica, woj. lubuskie   Okres realizacji projektu: 11.04.2013r. – 18.08.2013r.   Liczba uczestników projektu: 10... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Projekt pn. „Nasza świetlica – miejsce spotkań, nauki i zabawy” polegał na promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego  wszystkich chętnych mieszkańców Maszewa i okolicznych miejscowości poprzez zorganizowanie różnorodnych warsztatów w okresie od 01.06.13r. – 31.07.13r. W ramach zaplanowanych działań wyposażono świetlicę wiejską w sprzęt sportowy, komputerowy, powstała wystawa fotograficzna dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy pn. „Moja wieś wczoraj i dziś”.  30 osób zróżnicowanych wiekowo zwiedziło Muzeum Etnograficzne, poznało technikę malowania na szkle, nabyło podstawowych umiejętności w zakresie haftu i szydełkowania. Działania te przyczyniły się do wzmocnienia więzi międzyludzkich i zaufania przekładającego się na późniejsze relacje społeczne. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko”  Tytuł projektu: „Nasza świetlica – miejsce... Czytaj więcej

Stowarzyszanie Airsoftowe „Legion VII”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu pn. „Partyzanci z Twierdzy Kostrzyn” była popularyzacja airsoftu (bezpieczniejsza forma paintballa) jako dyscypliny sportowej i formy aktywnego spędzania wolnego czasu dla chętnych mieszkańców Kostrzyna w okresie od 12 maja do 18 sierpnia 2013r. Airsoft jako sport drużynowy uczy współdziałania w grupie, taktycznego myślenia i przewidywania zachowań przeciwnika, a ponadto zawiera elementy przysposobienia obronnego jak np. posługiwanie się bronią (w tym przypadku repliką), orientacja w terenie za pomocą mapy, kompasu itp., sztuka kamuflażu, cichego poruszania się i wiele innych. Dzięki realizacji projektu zachęcono społeczność do stałego uprawiania airsoftu i aktywnego spędzania wolnego czasu. To nietypowe hobby skłoniło ludzi do wyrwania się z szarej codzienności i zaangażowania się w rozwój ruchowy, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i zdrowie. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszanie Airsoftowe... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Raduszczanka”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym, a co najważniejsze osiągniętym projektu był wzrost zaangażowania w lokalne sprawy i integracja mieszkańców Starego Raduszca poprzez wspólne działanie na rzecz zaplanowania, popularyzacji oraz organizacji cyklicznej imprezy tematycznej o zasięgu regionalnym – Obchody Nocy Świętojańskiej w Starym Raduszcu w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców  przeprowadzono imprezę plenerową, w której uczestniczyło ponad 700 osób. Organizacja tego typu inicjatyw stworzyła okazję wzięcia udziału w niecodziennych przedsięwzięciach tym bardziej, że cały projekt był realizowany przy powszechnym poparciu wsi, a także instytucji gminnych. Ważnym elementem było to, że w imprezie znalazły się elementy dla wszystkich pokoleń: widowisko, muzyka na żywo, tradycja plecenia wianków i puszczania ich na wodę. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Raduszczanka”  Tytuł projektu: Noc Świętojańska w Starym... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu pn „Klub Sobotniego Odkrywcy”  było pobudzenie rozwoju intelektualnego i artystycznego 30 osobowej grupy dzieci ze Strzelec Krajeńskich poprzez stworzenie oferty edukacyjno – artystycznej zwiększającej dzieciom dostęp do edukacji i kultury w okresie od 19 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. W ramach projektu zorganizowano nie tylko wiele ciekawych zajęć artystycznych, dzięki którym dzieci poprzez sztukę ekspresyjną wyrażały swoje uczucia, ale także wyjazdy terenowe na obszarze regionu m.in. wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, Leśnego Centrum Ekologicznego w Dankowie oraz na film do gorzowskiego kina Helios. Dzieci miały okazję zobaczyć największą ekologiczną fermę danieli i jeleni w Europie w miejscowości Pławin, a także uczestniczyć w przedstawieniu „Calineczka” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy projektu poprzez kontakt z animatorami poznali pozytywne wzory zachowań:... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Piękne Dęby w Grabowcu

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu była integracja i aktywizacja międzypokoleniowa mieszkańców Grabowca i okolicznych miejscowości w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. poprzez stworzenie miejsca spotkań – „Parku gier i rekreacji”. Dzięki realizacji projektu na obszarze gminy Świdno powstało boisko wielofunkcyjne, plac do gry w klasy, dwa stoliki do gier planszowych oraz plac do gier takich jak palant, ringo, klipa. Projekt przyniósł trwałe rezultaty. Wpłynął na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, stwarzając możliwość częstszych spotkań oraz atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego z rodziną, bliskimi i sąsiadami. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Piękne Dęby w Grabowcu Tytuł projektu: „Park gier i rekreacji- integracja wielopokoleniowa” Obszar realizacji projektu: Grabowiec, powiat  zielonogórski, woj. lubuskie    Okres realizacji projektu: 18.04.13r. – 18.08.13r.   Liczba uczestników... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Rolniczak”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
W ramach projektu zorganizowano konkurs dla 28 – osobowej grupy młodzieży Zespołu Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach, który polegał na odkryciu nieznanych walorów turystycznych na terenie powiatu słubickiego. W projekcie wzięło udział siedem czteroosobowych zespołów wyłonionych z pośród uczniów. Obszar poszukiwań był zdefiniowany bardzo szeroko, mogły to być zarówno atrakcje kulturowe, geograficzne, jak i przyrodnicze. Chodziło o znalezienie czegoś, co warto pokazać turystom i mieszkańcom w efekcie powstały ciekawe prezentacje, które zostały zaprezentowane komisji za pomocą laptopa i projektora zakupionych w ramach PO FIO. Zwycięzca otrzymał aparat cyfrowy. Na zakończenie projektu zorganizowano spływ kajakowy na terenie powiatu słubickiego dla wszystkich uczestników działań „Boso przez…”. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Rolniczak” Tytuł projektu: „Boso przez…” Obszar... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Trzemeszna Lubuskiego „Razem dla wsi”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności parku w Trzemesznie Lubuskim poprzez zagospodarowanie terenu i stworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla wszystkich mieszkańców gminy w okresie od 15 kwietnia do 18 sierpnia. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: oczyszczono staw znajdujący się na terenie parku, zakupiono i zamontowano ławki parkowe, pojemniki na śmieci oraz ławo – stoły, zakupiono i nasadzono krzewy ozdobne, wykonano podłoże wiaty w parku miejskim z kostki brukowej z obrzeżem. Realizacja w/w działań nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie i determinacja Wolontariuszy – mieszkańców Trzemeszna Lubuskiego, którzy wspólnymi siłami stworzyli nie tylko idealne  miejsce spotkań, lecz również odpoczynku i rekreacji.  Ponadto zagospodarowanie terenu wokół parku poprawiło wizerunek wsi i zwiększyło atrakcyjność obszaru. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Trzemeszna Lubuskiego... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji „WIR”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Projekt polegał na podniesieniu atrakcyjności turystycznej rzeki Odry poprzez organizację III Zlotu łodzi motorowerowych dla chętnych mieszkańcow gminy Bytom Odrzański w okresie od 22 lipca do 18 sierpnia 2013r. Program zlotu kształtował się następująco i przyciągnął wielu miłośników rekreacji wodnej: Odprawa Sterników, Parada łodzi motorowodnych, Prelekcje nt. bezpieczeństwa w wodzie, Regaty Kanu, Konkurencje motorowodne, Rozdanie nagród. Realizacja projektu pn. „Odra – wodną atrakcją turystyczną” przyczyniła się do zaktywizowania i zintegrowania społeczności lokalnej, a także kształtowania nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego – ponadto 10 osób uzyskało kwalifikacje sternika motorowodnego. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji „WIR” Tytuł projektu: „Odra – wodną atrakcją turystyczną” Obszar realizacji projektu: Gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj.... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]