Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w gminie Kożuchów

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” na drugie spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się:

 • 24 maja 2018r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Studzieńcu (gm. Kożuchów)

 

W programie spotkania:

 • Omówienie tegorocznego regulaminu konkursu
 • Zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.

 

Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi także indywidualne konsultacje w siedzibie fundacji dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i złożeniem wniosku o dotację.
W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, Panią Bożeną Skoczeń: bozena@wzgorzadalkowskie.pl lub telefonicznie 68 3888 431
Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na: www.WzgorzaDalkowskie.pl

Serdecznie zapraszamy

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 

 
Spotkania szkoleniowo-informacyjne

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” na pierwsze spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędą się:

 • 15 maja 2018r. (wtorek) 16:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

 

W programie spotkania:

 • Omówienie tegorocznego regulaminu konkursu
 • Zasady budowania projektu i przygotowania wniosku o dotację.

 

Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzi także indywidualne konsultacje w siedzibie fundacji dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie i złożeniem wniosku o dotację.
W tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem programu, Panią Bożeną Skoczeń: bozena@wzgorzadalkowskie.pl lub telefonicznie 68 3888 431
Bieżące informacje na temat konkursu dostępne na: www.WzgorzaDalkowskie.pl

Serdecznie zapraszamy

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 

 
Startujemy z Działaj Lokalnie X 2018r!

Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, ogłasza konkurs grantowy w ramach X Edycji Programu „Działaj Lokalnie” 2018r.

W bieżącym konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W związku ze Stuleciem odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 2018 roku mogą otrzymać wsparcie projekty, które dotyczą tej tematyki.

Realizacja inicjatyw przez lokalne organizacje ubiegające się o dotację będzie możliwa w okresie od 1 lipca 2018r. do 31 grudnia 2018r. Pula środków na realizację inicjatyw wynosi co najmniej 65.000 złotych.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą się ubiegać o dotacje do 6 tys.zł na realizację zadania służącego dobru wspólnemu.

Wnioski na realizację inicjatyw lokalnych, organizacja powinna złożyć w okresie od dnia 8 maja 2018r. do dnia 7 czerwca 2018r. do godz. 23:59 jedynie w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków aplikacyjnych.

Generator wniosków dostępny pod linkiem
http://system.dzialajlokalnie.pl

Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.WzgorzaDalkowskie.pl.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektów oraz metody opracowania wniosku aplikacyjnego udzielają koordynatorzy programu “Działaj Lokalnie” w biurze Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”:

Bożena Skoczeń – Koordynator projektu pod numerem tel. (68) 3888 431, wew. 24, mail: bozena@wzgorzadalkowskie.pl,

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

Załączniki do pobrania:

 
Gala podsumowująca Program Działaj Lokalnie 2017

W dniu 30 stycznia 2017 roku na Wzgórzach Dalkowskich odbyła się Gala Podsumowująca Program Grantowy Działaj Lokalnie 2017. Miejscem uroczystości było Centrum Ratownictwa Pożarniczego w Nowym Miasteczku. Program był współfinansowany ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji ”Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. W tym roku złożono 47 wniosków z których dofinansowano 25, projekty dofinansowano kwotą 121. 100, 00 zł, było aż 9987 odbiorców projektów, zrealizowano 1044 spotkań warsztatowych, 256 wolontariuszy aktywnie włączyło się w realizację projektów, całkowita wartość zrealizowanych projektów 261 894,84 zł,
Wśród realizowanych projektów były: warsztaty aktywizacyjne, pro zdrowotne, artystyczne, międzypokoleniowe, pierwszej pomocy i ratownictwa, poprawa estetyki wsi.
Wszystkie projekty i działania wniosły wiele dobrego w społecznościach lokalnych. Wspólna praca liderów, animatorów, wolontariuszy wśród społeczności lokalnej, przyczyniła się do osiągnięcia celu Głównego Programu, jakim jest dobro wspólne. Przy tej okazji zawsze wyłaniają się społeczni liderzy. To oni budują wokół siebie siatkę kolejnych osób, które również włączają się do organizacji różnych działań.
Działaj Lokalnie daje dodatkowe możliwości dla grantobiorców. Nagrodzono grupy nieformalne i organizacje, które w najatrakcyjniejszy sposób przedstawiły efekty z realizacji projektu w ramach Działaj Lokalnie

 • 1 miejsce w Konkursie Opowiedz w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie w 2017r. zdobyła Grupa Nieformalna Robot za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. Mój Przyjaciel Robot”.
 • 2 miejsce zdobyła Rada Sołecka wsi Kłobuczyn za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu pt. Kasztanowy kątek – rodzinnych gier zakątek .
 • 3 miejsce zdobyła Grupa Nieformalna „Pinokio” za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu Ożywić lubuską legendę Mistrza Ołtarza z Gościeszowic.

Przyznane zostało również wyróżnienie dla Grupy Nieformalnej „Stowarzyszenie tańcz z nami” za multimedialne przedstawienie projektu- „Taneczna integracja pokoleń”
Nagrodzeni otrzymali nagrody finansowe na realizację kolejnych inicjatyw społecznych. Nagrodzeni mają jeszcze szanse zadebiutować na Ogólnopolskim Konkursie Opowiedz, gdyż prace zostały zgłoszone i czekają na werdykt jury.

Podczas Gali nagrodzono również uzdolnionych studentów którzy otrzymali stypendium naukowe „AGRAFKA AGORY- NOWE MOŻLIWOŚCI”. W konkursie udział wzięła uzdolniona młodzież z dwóch gmin Brzeźnica i Nowe Miasteczko . Studenci docenieni zostali za wyniki w nauce ale też za zaangażowanie społeczne i co istotne zrealizują dla mieszkańców swoich gmin Programy Aktywności Studenckiej.

Stypendium „Agrafka Agory- Nowe Możliwości” otrzymali:

Gmina Nowa Miasteczko:

 1. Anna Musiał
 2. Natalia Bielińska
 3. Joanna Kubów

Gmina Brzeźnica:

 1. Dorota Wójtowicz
 2. Martyna Lewicz
 3. Natalia Wójtowicz

Gala Podsumowująca Działaj Lokalnie została uroczyście zakończona przez Przedstawicieli Fundacji, a jednocześnie zaproszono wszystkich obecnych do przyszłorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie.

Galę uświetnił program artystyczny przygotowany przez grupy nieformalne i organizację uczestniczące w DL. Zaprezentowały się następujące grupy:

 1. Stowarzyszenie „Tańcz z nami
 2. Grupa Rebels- Stowarzyszenie „Borowik”
 3. Grupa „Batuta”- Stowarzyszenie kulturalno –muzyczne Batuta
 4. Senioritki z klubu Babskie Wzgórza.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.

 
Konkurs Opowiedz 2017 za nami!

Lokalny etap konkursu Opowiedz 2017 rozstrzygnięty. 19 stycznia, komisja konkursowa, spośród wszystkich nadesłanych prac wybrała cztery, które w najatrakcyjniejszy sposób przedstawiły efekty z realizacji projektów w ramach konkursu programu Działaj Lokalnie.

 • 1 miejsce zdobyła Grupa Nieformalna Robot za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu „Mój Przyjaciel Robot”
 • 2 miejsce zdobyła Rada Sołecka wsi Kłobuczyn za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu „Kasztanowy kątek – rodzinnych gier zakątek”
 • 3 miejsce zdobyła Grupa Nieformalna „Pinokio” za atrakcyjny sposób przedstawienia projektu „Ożywić lubuską legendę Mistrza Ołtarza z Gościeszowic”
 • Przyznane zostało również wyróżnienie dla Grupy Nieformalnej „Stowarzyszenie tańcz z nami” za multimedialne przedstawienie projektu „Taneczna integracja pokoleń”

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 30 stycznia podczas gali podsumowującej X edycję programu Działaj Lokalnie. Nagrodzeni mają jeszcze szanse zadebiutować na Ogólnopolskim Konkursie Opowiedz, gdyż prace zostały zgłoszone i czekają na werdykt jury.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w konkursie ogólnopolskim!
Konkurs „Opowiedz…” 2017!

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2017r.

Konkurs „Opowiedz…” ma na celu nagrodzenie i promowanie najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie. Jego celem jest również zachęcenie Grantobiorców realizujących projekty ze środków Programu Działaj Lokalnie,  do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu DL.

Pragniemy, aby prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniały funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Opowiedz…” 2017 zamieszczone są w Regulaminie Konkursu.

Załączniki do konkursu Opowiedz 2017r.

Materiały pomocnicze dla grantobiorców

Przygotowanie pracy na Konkurs „Opowiedz…” nie jest łatwą sprawą. Trzeba dobrze przemyśleć formę, sposób wykonania. Należy zastanowić się, jak najlepiej opowiedzieć historię swojego projektu, historię ludzi, miejsc i motywów, które się w nim pojawiały. Żeby ułatwić grantobiorcom to zadanie, zebraliśmy wiele pomocnych materiałów – zachęcamy do zapoznania się z nimi i wykorzystywania rad, które można w nich znaleźć.

Materiały przygotowane przez ARFP:

Możliwe jest także zamieszczenie dwóch plansz końcowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

 
Konkurs „Opowiedz” przed nami!

Drodzy beneficjenci tegorocznych dotacji z programu Działaj Lokalnie. Już dziś zachęcamy Was, abyście pomyśleli o udziale w organizowanym przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich oraz Akademię Filantropii konkursie pod hasłem „Opowiedz”.
Zadanie jest proste. Należy w postaci krótkiego klipu wideo opowiedzieć o realizowanym w tym roku projekcie. Konkurs będzie ogłoszony w grudniu, ale już zachęcamy do przygotowywania prac. Do zgarnięcia są trzy nagrody, czyli tyle ile kategorii w konkursie:

 • Człowiek
 • Miejsca
 • Motyw

Zdecydujcie, co jest w waszym projekcie najważniejsze, co stanowi jego kwintesencję i już dziś zacznijcie pracę na filmikiem, który nam o tym opowie.

Śledźcie nasz profil na Facebooku oraz stronę internetową, gdzie będziemy publikować regulamin.

I uwaga! w przeciwieństwie do poprzedniej edycji, tym razem uczestnicy podczas pracy nad filmikiem mogą liczyć na pomoc konkursowego zespołu doradczego.

Do dzieła!

 

 
Umowy w ramach X edycji Działaj Lokalnie podpisane!

11 lipca 2017r. w siedzibie Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe z laureatami X edycji konkursu grantowego Działaj Lokalnie. Celem spotkania było podpisanie umów na realizację nagrodzonych projektów, złożonych w ramach konkursu. Koordynator projektu pogratulował tegorocznym zwycięzcom oraz podziękował im za zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. To już VI edycja konkursu, którą realizuje ODL Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. W tym roku organizacjom i grupom nieformalnym rozdanych zostało 129.100,00 zł. Z tej puli dofinansowanie otrzymało 25 inicjatyw społecznych na realizację działań w ramach programu.

Wszystkim grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy podczas realizacji działań!

Partnerami tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich jest 13 gmin z terenu Wzgórz Dalkowskich: Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Żukowice, Jerzmanowa, Polkowice, Otyń, Brzeźnica, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kożuchów, Niegosławice oraz Szprotawa.
Wybrano inicjatywy Działaj Lokalnie X do dofinansowania!

Dnia 29 czerwca 2017r, Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową projektów ocenionych przez Komisję selekcyjną, które wpłynęły w odpowiedzi na X edycję Programu Działaj Lokalnie. Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania, spośród 45 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, wybrano 25 projektów na łączną kwotę 129 100,00 zł

Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć aktywizacyjno–integracyjno–twórczych, kulturalnych, sportowych, czy tworzenia miejsc rekreacyjnych jak również budowy boisk sportowych.

W tym roku jest to już VI edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń i Brzeźnica z woj. lubuskiego. Łącznie wpłynęło 47 wniosków na kwotę prawie 300 tys. zł. 45 projektów otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Limit środków w tegorocznej edycji wyniósł 129 100,00 zł. Wnioski złożone zostały drogą elektroniczną w Generatorze Programu Działaj Lokalnie. Zostały one zarejestrowane w systemie, który przyporządkował im numery identyfikacyjne.

Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dostępnymi w Dokumentacji Programu. Po zakończonej ocenie merytorycznej powołana została Komisja selekcyjna, która podczas spotkania omówiła i  wybrała 25 najciekawszych inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie na realizacje zadań.

VI edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów,  a wybranym do dofinansowania Oferentom gratulujemy.

 
Zmiana terminu ogłoszenia wyników

W związku z dużą ilością wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, informujemy o przedłużeniu terminu ogłoszenia wyników do 28 czerwca 2017r.