Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014'

image_pdfimage_print

Integrujemy społeczność wiejską Gminy Bytom Odrzański poprzez organizację I-ego turnieju sołectw

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było rozwijanie integracji międzypokoleniowej w Gminie Bytom Odrzański poprzez organizację Turnieju Sołectw i rozwój aktywnosci fizycznej wśród społeczności lokalnej. Celami szczegółowymi projektu było: a)    Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Bytom Odrzański b)    Budowanie wrażliwości artystycznej poprzez promowanie działalności sołectw c)    Kultywowanie tradycyjnej polskiej kuchni na wsiach. d)    Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole podczas konkurencji sportowych. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu przeprowadzono szereg... Czytaj więcej

Dla juniora i seniora: Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wolności oraz wieczory wspomnień

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Razem Dla Smardzowa Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Razem Dla Smardzowa Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu było zwiększenie oferty sportowej i kulturowej dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa, a w szczególności miejscowości Smardzów. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu przeprowadzono „Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wolności”. W turnieju wzięło udział 7 amatorskich drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. Rozegrano łącznie 9 meczów. W celu zorganizowania turnieju wykonano szereg działań organizacyjnych, promocyjno – informacyjnych oraz aktywizujących. Przygotowano boisko, zakupiono sprzęt sportowy, zapewniono catering, obsługę sędziowską i medyczną (wolontariat). Zorganizowano również Wieczór Wspomnień. Było to spotkanie... Czytaj więcej

W Naszym Bukowickim Zakątku

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Klub Małego Ekologa Nazwa realizatora: Razem Możemy Więcej – Dzisiejsi Bukowiczanie Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu było stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Bukowica, aby dzieci i dorośli mogły spędzać czas w sposób aktywny a dorośli zacieśnić więzi społeczne i zintegrować się w większym zakresie. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu został przeprowadzony szereg działań, do których można zaliczyć: akcje promocyjne, liczne spotkania i debaty, w jaki sposób zrealizować swój projekt. Wspólnie został opracowany plan działań i przygotowana dokumentacja projektu.  Najważniejszymi czynnościami, które tak wiele zmieniły były działania związane z przygotowaniem i budową samego placu zabaw i terenu przyległego. Realizacja projektu pn.... Czytaj więcej

Wielopokoleniowe warsztaty artystyczne

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy Nazwa realizatora: Rada Sołecka Wrzesin Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu było wzmocnienie współpracy społeczności lokalnej Gminy Brzeźnica poprzez wspólnie wykonaną adaptację świetlicy wiejskiej, a następnie prowadzenie w niej zajęć integracyjno – kulturowych. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu mieszkańcy Wrzesin wspólnymi siłami i we współpracy, wykonali adaptację pomieszczenia. Po wykonaniu drobnych prac wykończeniowych, świetlica stała się miejscem spotkań mieszkańców.  Przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne, podczas których mieszkańcy poznali różne techniki wykonywania prac plastycznych, czy stroików okolicznościowych. Na zakończenie projektu w świetlicy wiejskiej został wystawiony... Czytaj więcej

Poprzez technologię do nowego życia

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Parafialny Zespół Caristas w Kożuchowie Nazwa realizatora: Parafialny Zespół Caristas w Kożuchowie Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży poprzez udostępnienie im bezpośredniego dostępu do nowoczesnej techniki przekazu audiowizualnego. Zakupiono zestaw multimedialny składający się z tablicy interaktywnej i projektora, z której dzieci korzystają i uczą się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg sesji, zajęć warsztatów i socjoterapii dla dzieci z prezentacjami wybranych tematów doskonalących indywidualną umiejętność dzieci posługiwania się tablicą audiowizualną w zakresie wybranych przez... Czytaj więcej

Gołaszyn na wesoło i obiecująco

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Katolickie Stowarzyszenie „Bona Fide” przy Parafii Pw. Św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku Nazwa realizatora: „Łebskie Babki wkraczają do akcji” Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu była poprawa jakości życia na wsi, poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Podczas projektu przeprowadzono szereg spotkań integracyjnych, których uczestnikami byli dzieci, młodzież i dorośli. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, kulinarnych oraz muzycznych, dzięki którym nabyły dodatkowe umiejętności, a jednocześnie miło spędziły okres wakacyjny. Zostały zorganizowane również wyjazdy integracyjne jak również wycieczki piesze, które wpłynęły na aktywizację społeczeństwa... Czytaj więcej

„Przyjdź – Usłysz – Pomóż II” kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie Nazwa realizatora: Ochotnicza Straż Pożarna w Borowinie Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla 25 osobowej grupy z miejscowości Borowina oraz gminy Szprotawa w okresie od września do stycznia 2015 r. Cele szczegółowe to: a)    podniesienie kompetencji 25 osobowej grupy mieszkańców Borowina oraz gminy Szprotaway w zakresie udzielania pierwszej pomocy, b)     zwalczanie zjawiska obojętności wśród 25 osobowej grupy mieszkańców Borowina oraz gminy Szprotawa w zakresie udzielania pierwszej pomocy, c)    zdobycie praktycznych umiejętności ratowania poszkodowanych wśród 25 osobowej grupy mieszkańców Borowina oraz gminy Szprotawa w zakresie udzielania pierwszej pomocy Działania zrealizowane w ramach projektu (O co... Czytaj więcej

Pasja tworzenia łączy pokolenia

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Miłośników Rękodzieła – „Kreatywni” Nazwa realizatora: Kreatywne mieszkanki gminy Gaworzyce Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu była integracja i aktywizacja młodszych i starszych mieszkańców gminy Gaworzyce poprzez wspólne zaangażowanie w działania artystyczno – twórcze. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu przeprowadzono szereg warsztatów mających na celu rozwój umiejętności plastycznych oraz rękodzielniczych, których uczestnikami były osoby dorosłe i dzieci z terenu gminy Gaworzyce. Na warsztatach uczestnicy projektu wykonali elementy do wieńca dożynkowego, kotyliony dożynkowe oraz narodowe, wianki i bukiety jesienne, koszyki i elementy dekoracyjne z papierowej wikliny, biżuterię soutache inspirowaną ... Czytaj więcej

Tajniki fotografii

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach Nazwa realizatora: Grupa nieformalna „Mamy-Pomysł” Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Najważniejszym celem projektu było stworzenie mieszkańcom Kłobuczyna możliwości rozwoju w powszechnej przestrzeni, jaką jest fotografia, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, stworzenie warunków do realizacji i odkrywania swoich pasji fotograficznych.  Zostało zorganizowane otwarte miejsce spotkań i dyskusji na podłożu fotografii. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W ramach projektu zostało otwarte miejsce spotkań i dyskusji na podłożu fotografii. Zajęcia skupiły miłośników fotografowania z Kłobuczyna i okolicznych miejscowości. Zostały przeprowadzone warsztaty z wykorzystaniem starych technologii – fotografia analogowa połączona z... Czytaj więcej

Wspólnie pieczemy i się poznajemy

Sty 14, 2015 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie 2014
Nazwa Wnioskodawcy: Kożuchowskie Stowarzyszenie Bluesowe  Czciradzanie Nazwa realizatora: Czciradzanie Cel projektu  (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu była integracja mieszkańców w miejscowości Czciradz w gminie Kożuchów, poprzez wspólne przygotowanie i pieczenie ciast przez mieszkańców (i ich rodzin) w wieku od 18 lat, w okresie od 1 września  2014r.do 30 listopada 2014r. Cele szczegółowe: – rozwój oraz propagowanie wolontariatu wśród 5 mieszkańców miejscowości Czciradz w gminie Kożuchów – wzbudzenie oraz upowszechnianie aktywności mieszkańców poprzez uczestniczenie w realizacji projektu – integracja mieszkańców Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) W świetlicy wiejskiej w Czciradzu odbywały się warsztaty kulinarne pn. Wspólnie pieczemy i się poznajemy. Zajęcia polegały... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]