Polsko-Rosyjska Fundacja „Wspólna Sprawa”

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie dostępności 200 mieszkańcom Gminy Sulęcin w wieku 15 – 30 lat do sektora usług kulturalnych poprzez działalność Objazdowego Kina Bez Granic w okresie od 19 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. W ramach projektu zorganizowano gry i zabawy dotyczące polskiej kultury i tradycji kulturowych. Dzięki realizacji przedsięwzięć nastąpiło wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich względem ich rówieśników z miast w dostępie do kina.

Nazwa Beneficjenta: Polsko – Rosyjska Fundacja „Wspólna Sprawa”  
Tytuł projektu: 
„Objazdowe kino bez granic”
Obszar realizacji projektu: 
Przemysław, gmina Krzeszyce, powiat Sulęciński, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
19.04.2013r. – 18.08.2013r.  
Liczba uczestników projektu: 
200

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 700,00 zł
Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”

Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa około 50 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku 60+ oraz dzieci z miejscowości Jordanowo w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r poprzez organizację cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, m.in. zajęcia z edukacji cyfrowej, a w tym nauka korzystania z komputera i Internetu, a także spotkania muzyczno – poetyckie podczas których można było nie tylko posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu uczestników projektu, ale również nacieszyć oko pięknym występem najmłodszych artystów. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie przyniosły wiele pozytywnych rezultatów. Udowodniono, że nowe technologie nie są tylko i wyłącznie domeną młodych, a przełamanie barier międzyludzkich przynosi wiele uśmiechu i radości.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie” 

Tytuł projektu: „RAZEM – RAŹNIEJ – ŁATWIEJ”
Obszar realizacji projektu: 
Jordanowo, gmina Świebodzin, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
18.04.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
57

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.720,00 zł
Stowarzyszenie „Grochowiacy”

Celem głównym projektu pn. „Letnia akademia twórczości” była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Grochowa i zwiększenie ich udziału w życiu publicznym w okresie od 18 kwietnia 2013r. do 18 sierpnia 2013r.  Dzięki realizacji projektu Beneficjenci mogli wziąć udział w warsztatach wikliniarskich i florystycznych, a puentą projektu, a jednocześnie możliwością pochwalenia się autorskimi pracami był piknik rodzinny, który cieszył sie dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

 

 

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Grochowiacy” 
Tytuł projektu: 
„Letnia akademia twórczości – Międzypokoleniowe Warsztaty Wikliniarsko-Florystyczne w Grochowie”
Obszar realizacji projektu: 
Grochowo, gm. Sulęcin, powiat sulęciński, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
19.04.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
40

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 630,00 zł
Fundacja Św. Klemensa

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu sulęcińskiego w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży oraz tworzenie równych szans dla dyskryminowanych najsłabszych grup społecznych w okresie od 15 maja do 18 sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu sulęcińskiego zyskali miejsce, w którym bezpłatnie mogli uzyskać poradę m.in. jak sporządzić CV i list motywacyjny, znaleźć informacje na temat dostępnych miejsc pracy w obrębie powiatu i pozyskiwania środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Św. Klemensa

Tytuł projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna” 
Obszar realizacji projektu: 
Sulęcin, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
15.05.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
24

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 4.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 460,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

Cel główny projektu było upowszechnienie zdrowego stylu życia i wykształcenie postaw oraz przekonań dotyczących zdrowego odżywiania wśród objętych projektem 100 rodziców  oraz 200 uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie w okresie od 15 kwietnia do 20 czerwca 2013 roku. Podczas spotkań z technologiem żywienia propagowano właściwe odżywiania się,  jako gwaranta zdrowego stylu życia, zapobiegano marginalizacji społecznej  osób z nadwagą i niedowagą przez grupy rówieśnicze, polepszono kondycję psychofizyczną uczniów oraz ich dyspozycji do nauki, w wyniku prawidłowego sposobu żywienia.

 

Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
Tytuł projektu: 
„Zdrowy styl życia” 
Obszar realizacji projektu: 
Wschowa, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
15.04.2013r. – 20.06.2013r.
Liczba uczestników projektu: 
300 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.245,00 zł
Stowarzyszenie Nowe Kresy – Nowe Wyzwania

Celem głównym projektu było pielęgnowanie tożsamości narodowej, obyczajów, kultury i tradycji na podstawie zapisów Górali Czadeckich w Gminie Brzeźnica w okresie 11 kwietnia 2013r. do 18 sierpnia 2013r. Projekt polegał na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dzięki współpracy Górali Czadeckich z Gminy Brzeźnica w tworzeniu dodatku historycznego do czasopisma Nowe Kres oraz popularyzacji tradycji, historii i obyczajów inspirowanych XIV. międzykulturową imprezą integracyjną pn. „W maju na Pasionku”. Dzięki realizacji w/w działań wśród mieszkańców z gminy Brzeźnica wzrosła świadomość współtworzenia mediów obywatelskich

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Nowe Kresy – Nowe Wyzwania 
Tytuł projektu: 
„Historia tradycją pisana – w narracji Górali Czadeckich”
Obszar realizacji projektu: 
Gmina Brzeźnica, woj. lubuskie  
Okres realizacji projektu: 
11.04.2013r. – 18.08.2013r.  
Liczba uczestników projektu: 
10 osób  

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 2.020,00 zł
Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko”

Projekt pn. „Nasza świetlica – miejsce spotkań, nauki i zabawy” polegał na promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego  wszystkich chętnych mieszkańców Maszewa i okolicznych miejscowości poprzez zorganizowanie różnorodnych warsztatów w okresie od 01.06.13r. – 31.07.13r. W ramach zaplanowanych działań wyposażono świetlicę wiejską w sprzęt sportowy, komputerowy, powstała wystawa fotograficzna dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy pn. „Moja wieś wczoraj i dziś”.  30 osób zróżnicowanych wiekowo zwiedziło Muzeum Etnograficzne, poznało technikę malowania na szkle, nabyło podstawowych umiejętności w zakresie haftu i szydełkowania. Działania te przyczyniły się do wzmocnienia więzi międzyludzkich i zaufania przekładającego się na późniejsze relacje społeczne.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko” 
Tytuł projektu: 
„Nasza świetlica – miejsce spotkań, nauki i zabawy” 
Obszar realizacji projektu: 
Maszewo, powiat Krośnieński, woj. lubuskie 
Okres realizacji projektu: 
01.06.13r. – 31.07.13r.   
Liczba uczestników projektu: 
30 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 920,00 zł
Stowarzyszanie Airsoftowe „Legion VII”

Celem głównym projektu pn. „Partyzanci z Twierdzy Kostrzyn” była popularyzacja airsoftu (bezpieczniejsza forma paintballa) jako dyscypliny sportowej i formy aktywnego spędzania wolnego czasu dla chętnych mieszkańców Kostrzyna w okresie od 12 maja do 18 sierpnia 2013r.
Airsoft jako sport drużynowy uczy współdziałania w grupie, taktycznego myślenia i przewidywania zachowań przeciwnika, a ponadto zawiera elementy przysposobienia obronnego jak np. posługiwanie się bronią (w tym przypadku repliką), orientacja w terenie za pomocą mapy, kompasu itp., sztuka kamuflażu, cichego poruszania się i wiele innych.
Dzięki realizacji projektu zachęcono społeczność do stałego uprawiania airsoftu i aktywnego spędzania wolnego czasu. To nietypowe hobby skłoniło ludzi do wyrwania się z szarej codzienności i zaangażowania się w rozwój ruchowy, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i zdrowie.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszanie Airsoftowe „Legion VII”
Tytuł projektu: 
„Partyzanci z Twierdzy Kostrzyn” 
Obszar realizacji projektu: 
Kostrzyn nad Odrą, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
12.05.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
65

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.974,15
Stowarzyszenie „Raduszczanka”

Celem głównym, a co najważniejsze osiągniętym projektu był wzrost zaangażowania w lokalne sprawy i integracja mieszkańców Starego Raduszca poprzez wspólne działanie na rzecz zaplanowania, popularyzacji oraz organizacji cyklicznej imprezy tematycznej o zasięgu regionalnym – Obchody Nocy Świętojańskiej w Starym Raduszcu w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców  przeprowadzono imprezę plenerową, w której uczestniczyło ponad 700 osób. Organizacja tego typu inicjatyw stworzyła okazję wzięcia udziału w niecodziennych przedsięwzięciach tym bardziej, że cały projekt był realizowany przy powszechnym poparciu wsi, a także instytucji gminnych. Ważnym elementem było to, że w imprezie znalazły się elementy dla wszystkich pokoleń: widowisko, muzyka na żywo, tradycja plecenia wianków i puszczania ich na wodę.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Raduszczanka” 
Tytuł projektu: 
Noc Świętojańska w Starym Raduszcu
Obszar realizacji projektu: 
Raduszec, Powiat Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu:
 20.04.13r. – 15.08.13r.  
Liczba uczestników projektu: 
około 720 osób 

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 2.207,02 zł
Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”

Celem głównym projektu pn „Klub Sobotniego Odkrywcy”  było pobudzenie rozwoju intelektualnego i artystycznego 30 osobowej grupy dzieci ze Strzelec Krajeńskich poprzez stworzenie oferty edukacyjno – artystycznej zwiększającej dzieciom dostęp do edukacji i kultury w okresie od 19 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. W ramach projektu zorganizowano nie tylko wiele ciekawych zajęć artystycznych, dzięki którym dzieci poprzez sztukę ekspresyjną wyrażały swoje uczucia, ale także wyjazdy terenowe na obszarze regionu m.in. wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, Leśnego Centrum Ekologicznego w Dankowie oraz na film do gorzowskiego kina Helios. Dzieci miały okazję zobaczyć największą ekologiczną fermę danieli i jeleni w Europie w miejscowości Pławin, a także uczestniczyć w przedstawieniu „Calineczka” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy projektu poprzez kontakt z animatorami poznali pozytywne wzory zachowań: realizowania pasji, ciekawości świata, otwartości, przedsiębiorczość i aktywności.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”
Tytuł projektu: 
„Klub Sobotniego Odkrywcy”
Obszar realizacji projektu: 
Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
19.04.13r. – 18.08.13r.
Liczba uczestników projektu: 
30 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 3.300,00 zł