Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady FIO 2013'

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Piękne Dęby w Grabowcu

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu była integracja i aktywizacja międzypokoleniowa mieszkańców Grabowca i okolicznych miejscowości w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. poprzez stworzenie miejsca spotkań – „Parku gier i rekreacji”. Dzięki realizacji projektu na obszarze gminy Świdno powstało boisko wielofunkcyjne, plac do gry w klasy, dwa stoliki do gier planszowych oraz plac do gier takich jak palant, ringo, klipa. Projekt przyniósł trwałe rezultaty. Wpłynął na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, stwarzając możliwość częstszych spotkań oraz atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego z rodziną, bliskimi i sąsiadami. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Piękne Dęby w Grabowcu Tytuł projektu: „Park gier i rekreacji- integracja wielopokoleniowa” Obszar realizacji projektu: Grabowiec, powiat  zielonogórski, woj. lubuskie    Okres realizacji projektu: 18.04.13r. – 18.08.13r.   Liczba uczestników... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Rolniczak”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
W ramach projektu zorganizowano konkurs dla 28 – osobowej grupy młodzieży Zespołu Szkół Ekonomiczno – Rolniczych w Słubicach, który polegał na odkryciu nieznanych walorów turystycznych na terenie powiatu słubickiego. W projekcie wzięło udział siedem czteroosobowych zespołów wyłonionych z pośród uczniów. Obszar poszukiwań był zdefiniowany bardzo szeroko, mogły to być zarówno atrakcje kulturowe, geograficzne, jak i przyrodnicze. Chodziło o znalezienie czegoś, co warto pokazać turystom i mieszkańcom w efekcie powstały ciekawe prezentacje, które zostały zaprezentowane komisji za pomocą laptopa i projektora zakupionych w ramach PO FIO. Zwycięzca otrzymał aparat cyfrowy. Na zakończenie projektu zorganizowano spływ kajakowy na terenie powiatu słubickiego dla wszystkich uczestników działań „Boso przez…”. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Rolniczak” Tytuł projektu: „Boso przez…” Obszar... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Przyjaciół Trzemeszna Lubuskiego „Razem dla wsi”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności parku w Trzemesznie Lubuskim poprzez zagospodarowanie terenu i stworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla wszystkich mieszkańców gminy w okresie od 15 kwietnia do 18 sierpnia. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: oczyszczono staw znajdujący się na terenie parku, zakupiono i zamontowano ławki parkowe, pojemniki na śmieci oraz ławo – stoły, zakupiono i nasadzono krzewy ozdobne, wykonano podłoże wiaty w parku miejskim z kostki brukowej z obrzeżem. Realizacja w/w działań nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie i determinacja Wolontariuszy – mieszkańców Trzemeszna Lubuskiego, którzy wspólnymi siłami stworzyli nie tylko idealne  miejsce spotkań, lecz również odpoczynku i rekreacji.  Ponadto zagospodarowanie terenu wokół parku poprawiło wizerunek wsi i zwiększyło atrakcyjność obszaru. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Trzemeszna Lubuskiego... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji „WIR”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Projekt polegał na podniesieniu atrakcyjności turystycznej rzeki Odry poprzez organizację III Zlotu łodzi motorowerowych dla chętnych mieszkańcow gminy Bytom Odrzański w okresie od 22 lipca do 18 sierpnia 2013r. Program zlotu kształtował się następująco i przyciągnął wielu miłośników rekreacji wodnej: Odprawa Sterników, Parada łodzi motorowodnych, Prelekcje nt. bezpieczeństwa w wodzie, Regaty Kanu, Konkurencje motorowodne, Rozdanie nagród. Realizacja projektu pn. „Odra – wodną atrakcją turystyczną” przyczyniła się do zaktywizowania i zintegrowania społeczności lokalnej, a także kształtowania nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego – ponadto 10 osób uzyskało kwalifikacje sternika motorowodnego. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji „WIR” Tytuł projektu: „Odra – wodną atrakcją turystyczną” Obszar realizacji projektu: Gmina Bytom Odrzański, powiat nowosolski, woj.... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Pobudka”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013, Uncategorized
Celem głównym projektu była promocja zdrowia, zdrowego trybu życia oraz integracji międzypokoleniowej 20-osobowej grupy mieszkańców wsi Sucha Dolna w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu BO mieli możliwość wzięcia udziału w kursie szkoleniowo – integracyjnym, w ramach którego odbyli kurs „Nordic walking”, ukończyli szkolenie motywacyjne pn. „Osobisty Program Sukcesu” oraz warsztaty edukacyjno – zdrowotne „Fit – aktiv”, a także poznali zasady resuscytacji podczas udzielania pierwszej pomocy. Puentą projektu było wyznaczenie ścieżki turystycznej na „Trakcie Solnym”, która stała się miejscem ogólnodostępnym, służącym do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co w konsekwencji znacznie poprawiło jakość życia mieszkańców wsi Sucha Dolna. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Pobudka” Tytuł projektu: „Nordic –... Czytaj więcej

Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Głównym celem projektu pn. ” Dla mojego lepszego jutra – wszyscy jesteśmy potrzebni” była edukacja społeczna 150 osób w wieku 55+ z miejscowości Drezdenko w okresie od 15.04.13r. do 18.08.13r. W ramach projektu przeprowadzono 12 wykładów dot. informacji publicznej, procedur funkcjonowania urzędów państwowych, a także odbył się cykl warsztatów kształtujących wiedzę i umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. Projekt ten przyniósł wiele pozytywnych rezultatów. Przyczynił się m.in. do polepszenia relacji między uczestnikami przedsięwzięć, a co najważniejsze wzmocnił wśród nich świadomość obywatelską. Nazwa Beneficjenta: Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Tytuł projektu: „Dla mojego lepszego jutra – wszyscy jesteśmy potrzebni” Obszar realizacji projektu: Drezdenko, powiat, woj. lubuskie Okres realizacji projektu: 15.04.2013r. – 18.08.2013r. Liczba uczestników... Czytaj więcej

Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Siecieborzycach

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu pn. „Sport – Rywalizacja – Przyjaźń” była aktywizacja i integracja 50 mieszkańców gminy Szprotawa poprzez organizację I Gminnego Turnieju Piłki Nożnej dla zespołów piłkarskich w okresie od 01.06.2013r. do 30.06.2013r.  Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej, która bardzo chętnie uczestniczyła w przedsięwzięciu dopingując zawodników. Ponadto w ramach projektu zakupiono, zamontowano i oddano do użytku szatnię dla piłkarzy UKS „Victoria”, dzieci i młodzieży z gminy Szprotawa. Szatnia będzie wykorzystywana przy organizacji wszelkich lokalnych imprez, w przyszłości wyposażona w zaplecze socjalne stanie się ważnym elementem boiska wiejskiego i wspomoże organizacyjnie wszystkie działania realizowane we wsi. Nazwa Beneficjenta: Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” w Siecieborzycach Tytuł projektu: „Sport – Rywalizacja –... Czytaj więcej

Fundacja na rzecz wpierania wszechstronnego rozwoju PRO NOVO

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu było umożliwienie 70 dzieciom z gminy Nowogród Bobrzański poznania części swojej ojczyzny, jej historii, atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych poprzez organizację dwóch wycieczek do Biskupina i Wrocławia. Podczas realizacji zaplanowanych działań kształtowano postawy i szacunek do własnego kraju. Starano się zrekompensować dzieciom ze wsi i małych miasteczek  ograniczenia wynikające z dorastania w środowisku zamkniętym i często ubogim. Nazwa Beneficjenta: Fundacja na rzecz wpierania wszechstronnego rozwoju PRO NOVO Tytuł projektu: „Poznać i pokochać swój kraj. Wycieczki krajoznawcze alternatywą wakacji przed komputerem i telewizorem” Obszar realizacji projektu: gm. Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie Okres realizacji projektu: 05.07.2013r. – 18.08.2013r. Liczba uczestników projektu: 70 osób Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.000,00 zł  Wkład własny organizacji: 2312,21... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gminie Sława SKA

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów komputerowych dla  32 osób 50 + z gminy Sława  w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. W ramach projektu kształtowano wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera,  aby dzięki nabytym umiejętnością mieć możliwość pozyskiwania środków unijnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aby zintegrować i zaktywizować uczestników projektu zorganizowano spotkanie międzypokoleniowe dla społeczności lokalnej.  Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu aktywności społecznej i zaangażowania w lokalne inicjatywy w gminie Sława. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gminie Sława SKA  Tytuł projektu: „Warsztaty komputerowe dla osób 50+ z gminy Sława” Obszar realizacji projektu: gm. Sława, woj. lubuskie   Okres realizacji projektu: 19.04.2013r. – 18.08.2013r. Liczba uczestników projektu: 32 osób Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł  Wkład... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „WAKE – UP”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Głównym celem projektu pn. „Ostra jazda – warsztaty filmowe i sportowe”  była promocja sportu niszowego – rolkarstwa wśród 46 osób z gminy Szprotawa i powiatu zielonogórskiego w okresie od maja do sierpnia 2013r poprzez warsztaty rolkarskie oraz warsztaty filmowe prezentujące ten sport. W ramach zaplanowanych działań odbył się kurs edycji wideo oraz kursy jazdy na kieboardzie, a także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne „WAKE – UP”  Tytuł projektu: „Ostra jazda – warsztaty filmowe i sportowe”   Obszar realizacji projektu: gm. Szprotawa, woj. lubuskie   Okres realizacji projektu: 15.05.2013r. – 18.08.2013r.   Liczba uczestników projektu: 46 osób Dofinansowanie ze środków PO FIO: 8.500,00 zł  Wkład własny organizacji: 1.320,00... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]