Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady FIO 2013'

image_pdfimage_print

Polsko-Rosyjska Fundacja „Wspólna Sprawa”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie dostępności 200 mieszkańcom Gminy Sulęcin w wieku 15 – 30 lat do sektora usług kulturalnych poprzez działalność Objazdowego Kina Bez Granic w okresie od 19 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. W ramach projektu zorganizowano gry i zabawy dotyczące polskiej kultury i tradycji kulturowych. Dzięki realizacji przedsięwzięć nastąpiło wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich względem ich rówieśników z miast w dostępie do kina. Nazwa Beneficjenta: Polsko – Rosyjska Fundacja „Wspólna Sprawa”   Tytuł projektu: „Objazdowe kino bez granic” Obszar realizacji projektu: Przemysław, gmina Krzeszyce, powiat Sulęciński, woj. lubuskie Okres realizacji projektu: 19.04.2013r. – 18.08.2013r.   Liczba uczestników projektu: 200 Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł Wkład własny organizacji: 700,00... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013, Uncategorized
Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa około 50 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku 60+ oraz dzieci z miejscowości Jordanowo w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r poprzez organizację cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, m.in. zajęcia z edukacji cyfrowej, a w tym nauka korzystania z komputera i Internetu, a także spotkania muzyczno – poetyckie podczas których można było nie tylko posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu uczestników projektu, ale również nacieszyć oko pięknym występem najmłodszych artystów. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie przyniosły wiele pozytywnych rezultatów. Udowodniono, że nowe technologie nie są tylko i wyłącznie domeną młodych, a przełamanie barier międzyludzkich przynosi wiele uśmiechu i radości. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”  Tytuł... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Grochowiacy”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu pn. „Letnia akademia twórczości” była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Grochowa i zwiększenie ich udziału w życiu publicznym w okresie od 18 kwietnia 2013r. do 18 sierpnia 2013r.  Dzięki realizacji projektu Beneficjenci mogli wziąć udział w warsztatach wikliniarskich i florystycznych, a puentą projektu, a jednocześnie możliwością pochwalenia się autorskimi pracami był piknik rodzinny, który cieszył sie dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.     Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Grochowiacy”  Tytuł projektu: „Letnia akademia twórczości – Międzypokoleniowe Warsztaty Wikliniarsko-Florystyczne w Grochowie” Obszar realizacji projektu: Grochowo, gm. Sulęcin, powiat sulęciński, woj. lubuskie Okres realizacji projektu: 19.04.2013r. – 18.08.2013r.  Liczba uczestników projektu: 40 Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł Wkład własny... Czytaj więcej

Fundacja Św. Klemensa

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna mieszkańców powiatu sulęcińskiego w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży oraz tworzenie równych szans dla dyskryminowanych najsłabszych grup społecznych w okresie od 15 maja do 18 sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu sulęcińskiego zyskali miejsce, w którym bezpłatnie mogli uzyskać poradę m.in. jak sporządzić CV i list motywacyjny, znaleźć informacje na temat dostępnych miejsc pracy w obrębie powiatu i pozyskiwania środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Nazwa Beneficjenta: Fundacja Św. Klemensa Tytuł projektu: „Integracja i aktywizacja społeczna”  Obszar realizacji projektu: Sulęcin, woj. lubuskie Okres realizacji projektu: 15.05.2013r. – 18.08.2013r.  Liczba uczestników projektu: 24 Dofinansowanie ze środków PO FIO: 4.500,00 zł Wkład własny organizacji: 460,00... Czytaj więcej

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Cel główny projektu było upowszechnienie zdrowego stylu życia i wykształcenie postaw oraz przekonań dotyczących zdrowego odżywiania wśród objętych projektem 100 rodziców  oraz 200 uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie w okresie od 15 kwietnia do 20 czerwca 2013 roku. Podczas spotkań z technologiem żywienia propagowano właściwe odżywiania się,  jako gwaranta zdrowego stylu życia, zapobiegano marginalizacji społecznej  osób z nadwagą i niedowagą przez grupy rówieśnicze, polepszono kondycję psychofizyczną uczniów oraz ich dyspozycji do nauki, w wyniku prawidłowego sposobu żywienia.   Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie Tytuł projektu: „Zdrowy styl życia”  Obszar realizacji projektu: Wschowa, woj. lubuskie Okres realizacji projektu: 15.04.2013r. – 20.06.2013r. Liczba uczestników projektu: 300 osób Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł Wkład... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Nowe Kresy – Nowe Wyzwania

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu było pielęgnowanie tożsamości narodowej, obyczajów, kultury i tradycji na podstawie zapisów Górali Czadeckich w Gminie Brzeźnica w okresie 11 kwietnia 2013r. do 18 sierpnia 2013r. Projekt polegał na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dzięki współpracy Górali Czadeckich z Gminy Brzeźnica w tworzeniu dodatku historycznego do czasopisma Nowe Kres oraz popularyzacji tradycji, historii i obyczajów inspirowanych XIV. międzykulturową imprezą integracyjną pn. „W maju na Pasionku”. Dzięki realizacji w/w działań wśród mieszkańców z gminy Brzeźnica wzrosła świadomość współtworzenia mediów obywatelskich Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Nowe Kresy – Nowe Wyzwania  Tytuł projektu: „Historia tradycją pisana – w narracji Górali Czadeckich” Obszar realizacji projektu: Gmina Brzeźnica, woj. lubuskie   Okres realizacji projektu: 11.04.2013r. – 18.08.2013r.   Liczba uczestników projektu: 10... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Projekt pn. „Nasza świetlica – miejsce spotkań, nauki i zabawy” polegał na promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego  wszystkich chętnych mieszkańców Maszewa i okolicznych miejscowości poprzez zorganizowanie różnorodnych warsztatów w okresie od 01.06.13r. – 31.07.13r. W ramach zaplanowanych działań wyposażono świetlicę wiejską w sprzęt sportowy, komputerowy, powstała wystawa fotograficzna dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy pn. „Moja wieś wczoraj i dziś”.  30 osób zróżnicowanych wiekowo zwiedziło Muzeum Etnograficzne, poznało technikę malowania na szkle, nabyło podstawowych umiejętności w zakresie haftu i szydełkowania. Działania te przyczyniły się do wzmocnienia więzi międzyludzkich i zaufania przekładającego się na późniejsze relacje społeczne. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Wsi „Tradycyjni i nie tylko”  Tytuł projektu: „Nasza świetlica – miejsce... Czytaj więcej

Stowarzyszanie Airsoftowe „Legion VII”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu pn. „Partyzanci z Twierdzy Kostrzyn” była popularyzacja airsoftu (bezpieczniejsza forma paintballa) jako dyscypliny sportowej i formy aktywnego spędzania wolnego czasu dla chętnych mieszkańców Kostrzyna w okresie od 12 maja do 18 sierpnia 2013r. Airsoft jako sport drużynowy uczy współdziałania w grupie, taktycznego myślenia i przewidywania zachowań przeciwnika, a ponadto zawiera elementy przysposobienia obronnego jak np. posługiwanie się bronią (w tym przypadku repliką), orientacja w terenie za pomocą mapy, kompasu itp., sztuka kamuflażu, cichego poruszania się i wiele innych. Dzięki realizacji projektu zachęcono społeczność do stałego uprawiania airsoftu i aktywnego spędzania wolnego czasu. To nietypowe hobby skłoniło ludzi do wyrwania się z szarej codzienności i zaangażowania się w rozwój ruchowy, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na ich samopoczucie i zdrowie. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszanie Airsoftowe... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Raduszczanka”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym, a co najważniejsze osiągniętym projektu był wzrost zaangażowania w lokalne sprawy i integracja mieszkańców Starego Raduszca poprzez wspólne działanie na rzecz zaplanowania, popularyzacji oraz organizacji cyklicznej imprezy tematycznej o zasięgu regionalnym – Obchody Nocy Świętojańskiej w Starym Raduszcu w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców  przeprowadzono imprezę plenerową, w której uczestniczyło ponad 700 osób. Organizacja tego typu inicjatyw stworzyła okazję wzięcia udziału w niecodziennych przedsięwzięciach tym bardziej, że cały projekt był realizowany przy powszechnym poparciu wsi, a także instytucji gminnych. Ważnym elementem było to, że w imprezie znalazły się elementy dla wszystkich pokoleń: widowisko, muzyka na żywo, tradycja plecenia wianków i puszczania ich na wodę. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Raduszczanka”  Tytuł projektu: Noc Świętojańska w Starym... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Razem dla Strzelec”

lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013
Celem głównym projektu pn „Klub Sobotniego Odkrywcy”  było pobudzenie rozwoju intelektualnego i artystycznego 30 osobowej grupy dzieci ze Strzelec Krajeńskich poprzez stworzenie oferty edukacyjno – artystycznej zwiększającej dzieciom dostęp do edukacji i kultury w okresie od 19 kwietnia do 18 sierpnia 2013r. W ramach projektu zorganizowano nie tylko wiele ciekawych zajęć artystycznych, dzięki którym dzieci poprzez sztukę ekspresyjną wyrażały swoje uczucia, ale także wyjazdy terenowe na obszarze regionu m.in. wyjazd do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, Leśnego Centrum Ekologicznego w Dankowie oraz na film do gorzowskiego kina Helios. Dzieci miały okazję zobaczyć największą ekologiczną fermę danieli i jeleni w Europie w miejscowości Pławin, a także uczestniczyć w przedstawieniu „Calineczka” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy projektu poprzez kontakt z animatorami poznali pozytywne wzory zachowań:... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]