Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady Działaj Lokalnie'

image_pdfimage_print

Wzgórza Dalkowskie w obiektywie

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Wzgórza Dalkowskie w obiektywie” Wnioskodawca: Dom Kultury Jowisz w Gaworzycach, Realizator: Aktywni mieszkańcy Gaworzyc 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu jest odnalezienie i uchwycenie tajemniczego piękna zabytków architektonicznych i przyrodniczych i utrwalenie ich na fotografii. Piękno naszej gminy zostanie zaprezentowane podczas pleneru fotograficznego dla chętnych mieszkańców Gminy Gaworzyce. W celu utrwalenia zasobów gminy wspólnie przez lokalnych artystów zostanie stworzony i wydany folder promujący walory naszego terenu. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?) Projekt polegał na przeprowadzeniu pleneru fotograficznego, pikniku oraz wystawy dla mieszkańców Gminy Gaworzyce. Wykonane podczas zajęć zdjęcia wykorzystane zostały do stworzenia folderu promującego... Czytaj więcej

Doposażenie ścieżki edukacyjnej

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Doposażenie ścieżki edukacyjnej” Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy „Alternatywa” Realizator: Sympatycy i Miłośnicy Przyrody 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa, propagowanie znaczenia lasów dla funkcjonowania przyrody i życia człowieka, a także rozpowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony środowiska leśnego poprzez doposażenie ścieżki edukacyjnej. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)  W ramach projektu mieszkańcy, dzieci, młodzież i dorośli wspólnie zagospodarowali teren pod ścieżkę edukacyjną i doposażono ją gry „Leśne koło fortuny”, kosze na śmieci, a także rzeźby przedstawiające owoce leśnych drzew. Przyległy do ścieżki... Czytaj więcej

Lato z tradycją i zabawą

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Lato z tradycją i zabawą” Wnioskodawca: Chocianowski Ośrodek Kultury Realizator: Aktywni 60+- 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Głównym celem projektu było propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Chocianowa, polegającego na zorganizowaniu warsztatów teatralnych. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)  „Lato z tradycją i zabawą” było plenerową propozycją warsztatów teatralnych zaadresowanych do dzieci w wieku szkolnym. W trakcie warsztatów ćwiczona była dykcja, właściwa emisja głosu oraz ruch sceniczny. Każdego dnia uczestnicy poznawali inne tajniki teatru. Opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze – seniorzy. 3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?) Dzięki współpracy w grupie, wymianie doświadczeń... Czytaj więcej

Rozhuśtane Przedszkole

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Rozhuśtane Przedszkole” Wnioskodawca: Przedszkole Miejskie w Chocianowie Realizator: Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim w Chocianowie 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem projektu jest stworzenie miejsca bezpiecznej zabawy i  aktywnego  wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów poprzez wspólne doposażenie placu zabaw. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)  W ramach zaplanowanych działań zakupiono karuzele dla dzieci. 3. Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł projekt?) Zmodernizowany plac zabaw wpłynął na zaktywizowanie dzieci. Doposażenie placu zabaw wpłynęło na stworzenie bezpiecznych warunków zabaw oraz uatrakcyjnienie czasu wolnego spędzanego przez dzieci  na świeżym powietrzu. Ponadto dzieci poprzez wspólne zabawy rozpoczęły kształtować nawyk... Czytaj więcej

Żyj zdrowo i aktywnie

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady Działaj Lokalnie
Tytuł projektu: „Żyj zdrowo i aktywnie” Wnioskodawca: Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie Realizator: Rada Sołecka Wsi Żabice 1. Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem tego projektu?) Celem głównym projektu było zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży oraz podniesienie standardu życia mieszkańców niewielkiej wsi Żabice, a także stworzenie estetycznego i bezpiecznego miejsca, w którym można aktywnie i zdrowo spędzić czas. 2. Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach tego projektu?)  Projekt polegał na przebudowie istniejącego boiska do piłki nożnej, wyrównaniu terenu, posianiu nowej trawy w celu utworzenia prawidłowej nawierzchni do grania. W ramach projektu kupiono słupki oraz siatki na bramki, zamontowano ławki i stoliki wokół boiska oraz zasadzono krzewy. Na zakończenie projektu zorganizowano piknik rodzinny dla chętnych... Czytaj więcej
Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]