Artykuły w kategorii 'Dobre Przykłady FIO'

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wędrzyn „Wiarus”

Kwi 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO
Projekt polegał na przygotowaniu prelekcji dotyczącej aktywności osób starszych, organizacji Międzypokoleniowego Pikniku Integracyjnego dla społeczności lokalnej oraz wieczornego spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach „Miesiąca Osób Starszych” w okresie od 20 września do 30 listopada 2012r. Projekt skierowany był do mieszkańców miasta i gminy Sulęcin. Przeprowadzone prelekcje dotyczyły aktywności osób starszych. Uczestnicy, nie tylko mogli pozyskać cenne informacje lecz również spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Piknik był doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń międzypokoleniowych, podczas którego można było wziąć udział w konkursach i turniejach łuczniczych. Na zakończenie pikniku odbyło się wieczorne spotkanie z seniorami, aktywnie uczestniczącymi w życiu społecznym i kulturalnym środowisk lokalnych, każdy mógł pochwalić się swoim talentem kucharskim i przyrządzić ciasto lub inne smakołyki.... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Bona Fides”

Kwi 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO
Dzięki realizacji projektu w okresie od 17 września do 30 listopada 2012r. stworzono  „Klub Integracji” celem kształtowania postaw i wartości rodzinnych, propagowania wzorców życia rodzinnego, aktywizacji społecznej rodzin, u co najmniej 30 mieszkańców wsi Jordanowo i Gościkowo. Ponadto promowano zdrowy stylu życia i upowszechniano edukację zdrowotną, dzięki kupnie sprzętu relaksacyjno – wypoczynkowego. Powstanie Klubu Integracji przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności wsi Jordanowo i Gościkowo oraz wpłynęło na poprawę aktywności fizycznej mieszkańców obu obszarów wiejskich. ... Czytaj więcej

Fundacja Animacji Kobiet

Kwi 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO
Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału opiekuńczo – wychowawczego lubuskich rodzin zastępczych i wzrost kompetencji komunikacyjnych dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego dzięki Treningom Skutecznej Komunikacji, metodą Gordona. W ramach realizowanych działań zakupiono pomoce dydaktyczne dla osób objętych projektem oraz na cele spotkań kupiono laptop i projektor z ekranem, aby umożliwić prawidłowe prowadzenie zajęć. Wśród wszystkich uczestników projektu wzrosło poczucie wartości  i kontakty interpersonalne.... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej Gminy Bytom Odrzański

Kwi 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO
W ramach projektu zorganizowano warsztaty artystyczno – kulinarne promujące polskie tradycje ludowe dla 50 – osobowej grupy mieszkańców z gminy Bytom Odrzański w okresie od 1 października do 30 listopada 2012r. Podczas zajęć uczestnicy poznawali techniki szydełkowania, malowania, wyszywania, a także przygotowywali dania według staropolskich receptur – nie zabrało również zasad kulturalnego zachowania się przy stole – savoir vivre. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe i miał zapewniony dojazd na zajęcia. Działania projektowe było poprzedzone wycieczką do skansenu w Ochli – „Śladami Naszych Przodków”, przybliżyło to uczestnikom projektu życie dawnej społeczności polskiej, ich tradycję i kulturę. Wykonane prace zostały zaprezentowane podczas wystawy Andrzejkowej, a przygotowane dania – udostępnione do degustacji. Projekt przyczynił się do podniesienia samooceny i wiary we własne umiejętności wśród... Czytaj więcej

Polskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO
Głównym celem projektu było promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia dla 20 – osobowej grupy emerytów i rencistów z gminy Nowe Miasteczko w okresie od 10 września 2012r. do 30 listopada 2012r., kładąc szczególny nacisk na aktywizację uczestników, propagowanie kultury fizycznej, jak również przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych. W ramach projektu przeprowadzono: warsztaty zdrowego odżywiania i profilaktyki zdrowotnej, wyjazdy profilaktyczno – terapeutyczne do Przemkowa na „Święto Miodu”, gdzie seniorzy poznali lecznicze właściwości produktów pszczelarskich. Spokój i odprężenie uczestnicy znaleźli w „Grocie Solnej” w Głogowie, a w Świeradowie Zdrój podczas dwudniowej wycieczki, pogłębili dotychczas zdobytą wiedzę oraz skorzystali z leczniczych właściwości wód mineralnych i kąpieli leczniczych. Wszystkie przedsięwzięcia pozytywnie wpłynęły na poprawę stanu zdrowia uczestników projektu i upowszechniły  wśród nich... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO
W ramach projektu  przeprowadzono I Regionalny Konkurs Wiedzy „Ziemia Lubuska w Unii Europejskiej” adresowany do 150 uczniów gimnazjów z powiatu sulęcińskiego w okresie od 3 września do 30 listopada 2012r. Wyszczególniono 3 etapy turnieju (I etap międzyszkolny, II etap półfinał, III etap finał). Dodatkowo podczas II etapu odbyły się prelekcje, prowadzone przez osoby w wieku 60+, które dawniej brały czynny udział w tworzeniu historii i tożsamości regionu. Młodzież poprzez odkrywanie przeszłości swojego regionu, lokalnej tradycji, tajników samorządu terytorialnego i działalności Unii Europejskiej kształtowała własną osobowość, budowała poczucie odpowiedzialności za przyszłość swoją i innych. Zdobyta przez uczniów wiedza została nagrodzona podczas finałowej edycji konkursu. Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci rzeczowej, a  dla osób najzdolniejszych przewidziane były również statuetki zwycięzców. Efektem działań było zdobycie... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Witosława”

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO, Uncategorized
Projekt polegał na przeprowadzeniu Festiwalu Muzyki Chóralnej w okresie od 1 września do 30 listopada 2012r., stwarzając społeczności lokalnej okazję do integracji i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przy muzyce klasycznej w doskonałym wykonaniu chórzystów. Zadanie przyczyniło się również do szerzenia idei wolontariatu poprzez zaangażowanie osób chętnych do opieki nad poszczególnymi chórami.  Podczas występów zaprezentowane zostały także polskie pieśni chóralne, co przyczyniło się do pielęgnowania tożsamości narodowej wśród mieszkańców gminy Sława. ... Czytaj więcej