Artykuły w kategorii 'Leader'

image_pdfimage_print

Komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

Maj 11, 2018 Kategoria: Leader
Interpretacja dot. przekazania informacji o obowiązku składania oświadczenia dotyczącego korzystania przez Beneficjenta z tzw. „ulgi na start” w ramach poddziałania 19.2 ZOBACZ CAŁOŚĆ... Czytaj więcej

Lista ocenionych operacji w ramach naborów 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017

Lut 20, 2017 Kategoria: Leader
W rozwinięciu artykułu przedstawiamy listę operacji wybranych do dofinansowania w ramach naborów 1/2017, 2/2017 oraz 3/2017... Czytaj więcej

Zakończono I nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD

Sty 23, 2017 Kategoria: Informacje, Leader
W dniu 11 stycznia 2017 roku LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakończyło nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Nabór trwał od 12 grudnia 2016r. do 11 stycznia 2017r. Łącznie do biura LGD złożono 37 projektów w ramach 3 naborów na łączną kwotę dofinansowania 6 132.062,67 złotych.... Czytaj więcej

Ruszają nabory na Wzgórzach Dalkowskich

Lis 25, 2016 Kategoria: Leader
Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD. Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.   Szczegółowe informacje dotyczące naboru, ogłoszenia oraz załączniki, dostępne na stronie www.LGD.WzgorzaDalkowskie.pl Serdecznie... Czytaj więcej

Szkolenie dotyczące przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020

Lis 03, 2016 Kategoria: Informacje, Leader
Zapraszamy mieszkańców Wzgórz Dalkowskich, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na szkolenie dotyczące trybu oraz procedur naborów wniosków, w tym o kryteriach oceny Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach przyznania pomocy z PROW 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie przy: ul. Głogowskiej 10 w Nowym Miasteczku (salka szkoleniowa – parter) w dniach 16 oraz 23 listopada 2016r. Godzina 10:00 –... Czytaj więcej

11 milionów złotych na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich w latach 2014 -2020

Lut 11, 2016 Kategoria: Leader
W dniu 29 grudnia 2015r. złożono wniosek o wybór Lokalnej Strategii Wzgórz Dalkowskich do Samorządu Województwa Lubuskiego. Pracę nad strategią rozpoczęto w II połowie 2015r. i jest wynikiem konsultacji społecznych i 13 spotkań informacyjnych, przeprowadzonych w każdej gminie objętej programem. Cel ogólny zapisany w LSR dotyczy zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu Wzgórza Dalkowskie, a wiec realizacji przedsięwzięć wynikających z celów szczegółowych, które to są wynikiem diagnozy i konsultacji z mieszkańcami obszaru Wzgórz Dalkowskich. I tak cel szczegółowy I.1 wpisuje się bezpośrednio w cele programowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej, środowiskowej i infrastruktury społecznie – użytecznych miejsc aktywności mieszkańców, w tym centrów aktywności integracji dla grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, młode do 30 roku życia oraz osób 50+) . Cel drugi II.1 realizujące przedsięwzięcia dotyczące... Czytaj więcej

Zmiana godziny spotkania informacyjnego dla mieszkańców Gminy Kożuchów

Sie 13, 2015 Kategoria: Leader
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Kożuchów w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich na lata 2014-2020, odbędzie się w dniu 18.08.2015r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta Kożuchów. Serdecznie... Czytaj więcej

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Wzgórz Dalkowskich w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -20120

Sie 06, 2015 Kategoria: Leader
Ruszyły spotkania informacyjno – konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na Wzgórzach Dalkowskich. Za nami 4 z 13 spotkań. Do tej pory spotkania przeprowadzono w Gminie Gaworzyce, Radwanice, Żukowice i Polkowice.... Czytaj więcej

Spotkania informacyjne w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich 2014 – 2020

Lip 17, 2015 Kategoria: Informacje, Leader
W rozwinięciu artykułu zamieszczamy terminy spotkań informacyjnych w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju Wzgórz Dalkowskich 2014 – 2020.  ... Czytaj więcej

XI Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Stypułowie

Cze 24, 2015 Kategoria: Leader
28 czerwca, w Stypułowie,  już po raz XI, odbędzie się Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Na scenie ustawionej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej zaprezentuje się 13 zespołów. Start: godzina 11:30. Serdecznie... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]