Artykuły w kategorii 'Swiss Contribution'

image_pdfimage_print

Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich

cze 02, 2015 Kategoria: FIO, Swiss Contribution
Krótka charakterystyka: Projekt pn. Świetliki na Wzgórzach Dalkowskich jest komplementarnym działaniem z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrożonym w latach 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej, a  w ramach którego na obszarach wiejskich i miejsko –wiejskich do 25 tysięcy mieszkańców zostały zmodernizowane lub wybudowane świetlice wiejskie z działania Odnowa i Rozwój wsi.   Projekt zapewnia utrzymanie trwałości  i wykorzystanie 15 nowoczesnych budynków (świetlic wiejskich)  tak aby stały się one żywymi ośrodkami animacyjnymi na obszarach wiejskich. Projekt skierowany jest bezpośrednio do  15 Animatorów i ponad 70 tysięcy mieszkańców obszarów wiejskich, którzy mogą skorzystać z działań prowadzonych w świetlicach wiejskich. Realizację działań zaplanowano w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015r. w partnerstwie publiczno – społecznym z  Forum Samorządowym Wzgórz Dalkowskich (nieformalna organizacja zrzeszająca Wójtów i... Czytaj więcej

Wizyta w Genewie Samorządowców ze Wzgórz Dalkowskich

sie 13, 2014 Kategoria: Informacje, Swiss Contribution
W dniach 7 -11 sierpnia 2014r., 15 osób, wójtów, burmistrzów, pracowników samorządu, Rady i Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, uczestniczyło w wizycie studyjnej poświęconej najlepszym szwajcarskim praktykom w zakresie zaangażowania społecznego i planowania zagospodarowania przestrzennego. Delegacji polskiej przewodniczył Lider projektu Pan Andrzej Ogrodnik, Burmistrz Kożuchowa. Wizyta studyjna była zwieńczeniem projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.... Czytaj więcej

Wyniki II edycji konkursu pn. „Najpiękniejsza posesja lub miejsce społecznie – użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich”

lip 11, 2014 Kategoria: Swiss Contribution
Wyniki II edycji konkursu na „Najpiękniejszą posesje lub miejsce społecznie – użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich” w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko – szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych, realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. ... Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów promocyjnych

cze 03, 2014 Kategoria: Swiss Contribution
W dniu 3 czerwca 2014r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze środków publicznych. Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego była dostawa materiałów promocyjnych,  w ramach projektu „Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Informacja o wyborze... Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty na prowadzenie warsztatów

cze 03, 2014 Kategoria: Swiss Contribution
W dniu 25 października 2013r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze środków publicznych. Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego było przeprowadzenie warsztatów z dziennikarstwa obywatelskiego pn. „Media obywatelskie, czyli dziennikarstwo od podstaw”,  w ramach projektu „Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Informacja o wyborze... Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie warsztatów

maj 26, 2014 Kategoria: Swiss Contribution
Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego jest prowadzenie warsztatów z dziennikarstwa obywatelskiego pn. „Media obywatelskie, czyli dziennikarstwo od podstaw” z zapewnieniem dwóch instruktorów prowadzących zajęcia oraz zapewnieniem cateringu na zajęciach w formie bufetu kawowego w ramach projektu pn. „Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zapytanie ofertowe... Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów promocyjnych

maj 26, 2014 Kategoria: Swiss Contribution
Przedmiotem niniejszego zaproszenia ofertowego jest dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Gazeta Obywatelska – Nowe Kresy – Historia Dzisiaj” realizowanego  przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Zapytanie ofertowe... Czytaj więcej

Najpiękniejsza posesja lub miejsce społecznie–użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich

maj 20, 2014 Kategoria: Swiss Contribution
Gmina Kożuchów wraz z Partnerem projektu Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza drugą edycję konkursu pn. „Najpiękniejsza posesja lub miejsce społecznie–użyteczne na Wzgórzach Dalkowskich”. Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu obszaru Wzgórz Dalkowskich, na wzór szwajcarskich gospodarstw. Łączna pula na nagrody wynosi 5.000,00 zł. Konkurs trwa do 15 czerwca 2014r. Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy, organizacje pozarządowe formalne i nieformalne (niezarejestrowane w KRS jak Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Grupy Młodzieżowe itp.) z obszaru Wzgórz Dalkowskich z gmin: Brzeźnica, Bytom Odrzański, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Polkowice, Radwanice i Żukowice. W zeszłym roku wpłynęły 33 formularze zgłoszeniowe, w tym 15 dotyczących posesji prywatnych i 18 dotyczących miejsc społecznie–użytecznych. Komisja... Czytaj więcej

Coraz więcej Animatorów Partycypacji Społecznej na Wzgórzach Dalkowskich

mar 27, 2014 Kategoria: Swiss Contribution
W dniu 25 marca 2014r., w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku odbyło się ostatnie szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej, którzy będą pracować nad stworzeniem Programu aktywności lokalnej dla swojej miejscowości lub gminy, a następnie będą aktywizować młodych ludzi w działania wolontarystyczne. Wolontariusze będą wykonywać prace społecznie – użyteczne na rzecz swoich miejscowości przy wsparciu Animatorów. W działania zostanie zaangażowanych w tym roku około 150 młodych osób w wieku 16 -25 lat. Dodać należy że już 45 Animatorów realizuje swoje programy z udziałem ponad 200 wolontariuszy.Więcej informacji na stronach internetowych www.Kozuchow.pl lub www.WzgorzaDalkowskie.pl. Szkolenie jest bezpłatne, realizowane w ramach projektu pn. „Europejska Koalicja Partycypacji Obywatelskiej – czyli polsko–szwajcarski transfer wiedzy i doświadczeń na rzecz społeczności lokalnych”, przy wsparciu... Czytaj więcej
Rozwój i upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Siedlisko”
  title=
Zapraszamy na stronę [KLIKNIJ]