SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PRZY ULICY KOPERNIKA JUŻ DZIAŁA – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

Nowy system uspokajania ruchu, zwany również systemem dyscyplinowania kierowców,  zamontowany został na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie. Zielone światło dla kierowców włącza się tylko wówczas, gdy jadą z dozwoloną prędkością.
– Zrealizowane przedsięwzięcie jest kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście – mówi burmistrz Mirosław Gąsik. – Jest to niezwykle ważne miejsce ponieważ krzyżują się tam drogi dojścia do żłobka, przedszkola oraz szkoły podstawowej. Zamontowana sygnalizacja świetlna typu „all red” połączona z pomiarem prędkości ma za zadanie wymusić na kierowcy ostrożną i uważną jazdę oraz ograniczenie prędkości. W przypadku, gdy pojazd będzie jechał za szybko, zainstalowany przy sygnalizatorze radar zapali czerwone światło, a kierowca będzie musiał zatrzymać się na kilka sekund.

W ramach zaplanowanych prac wykonana została sygnalizacja świetlna wraz z detekcją ruchu dla pojazdów oraz wybudowano wyniesione przejście dla pieszych będące jednocześnie progiem zwalniającym. Na słupach zamontowane zostały włączniki czasowe załączane ręcznie przez pieszych. Przebudowane zostały dwustronne chodniki oraz umieszczone zostało oznakowanie pionowe i pomalowane oznakowanie poziome. Wykonana została również przekładka wysokościowa chodników z płytek betonowych i kostki betonowej oraz system informacji fakturowej.
Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika w Szprotawie poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie” dofinansowany został w wys. 100 tys. zł w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.
Przedszkolaki i uczniowie znają przepisy ruchu drogowego – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

Konkursy plastyczne oraz test wiedzy o ruchu drogowym to efekty działań edukacyjno-profilaktycznych przeprowadzonych w Zespole Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie. Działania przeprowadzone zostały w  ramach zawartych porozumień z ww. jednostkami oświatowymi gminy oraz współpracy z Komisariatem Policji w Szprotawie.

W ramach projektu partnerskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie” przedszkolaki z Zespołu Przedszkolnego oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie uczestniczyli w spotkaniach edukacyjno-profilaktycznych. Podczas spotkań dzieci zdobyli wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z drogi, identyfikacji uczestników ruchu drogowego oraz poznali podstawowe znaki drogowe. Celem zajęć edukacyjno-prewencyjnych przeprowadzonych we współpracy z policją dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szprotawie było uświadomienie wszystkich uczestników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu się na drodze, w szczególności na przejściu dla pieszych. Efektem działań były konkursy plastyczne oraz konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Konkurs na grupowe wykonanie makiety pn. „Bezpieczna droga do przedszkola” został przeprowadzony przez Zespół Przedszkolny w Szprotawie na podstawie Porozumienia o współpracy Nr 2 z dnia 02.11.2022 r. na rzecz realizacji ww. projektu. Do konkursu przystąpiło 7 grup przedszkolnych w wieku 5-6 i 6 lat. Zgodnie z protokołem komisji konkursowej przyznane zostały: dwa pierwsze miejsca (grupa Smerfy i Kaczeńce), jedno drugie (Niezapominajki) i jedno trzecie miejsce (Tęczowe Nutki). Pozostałe grupy zostały również nagrodzone za uczestnictwo w konkursie. Do drugiego konkursu plastycznego na plakat „Jesteśmy bezpieczni na drodze-co sprzyja naszemu bezpieczeństwu” przystąpiło 11 dzieci, z których I miejsce  otrzymała Emilia Zimnicka i Michał mruk, II miejsce Patryk Juszkiewicz, III miejsce Krzysztof Kowczyk. W ramach konkursu szkolnego pn. „Jestem bezpieczny w drodze do szkoły” dla uczniów klas I-III, I miejsce otrzymał Franciszek Paradiuk, II miejsce Aleksandra Bahrij, zaś III Maja Rogowska. Dodatkowo przyznano 14 wyróżnień. Natomiast w ramach konkursu na najciekawszą grafikę pn. „Nowoczesne przejście dla pieszych” I miejsce otrzymał Konrad Ryszawy. W wyniku działań prewencyjnych przeprowadzonych przez Komisariat Policji w Szprotawie ponad 300 uczniów przystąpiło do testu wiedzy o ruchu drogowym pn. „Bezpieczna droga szkoły”. W kategorii klas IV-VI, I miejsce otrzymał Łukasz Szykuła, II miejsce Iga Wojciów, III Natan Nowak, Zuzanna Sosnowska, Arwin Lewandowski, Amelia Pawłowska, Jakub Gąsik, Wiktoria Kwiatkowska, Jakub Krupa.  W kategorii klas VII-VIII I miejsce zdobyła Joanna Habich, II miejsce Łukasz Kubicz, III miejsce Wiktor Żychoniuk, Filip Załupski oraz Maria Szymczak. Wszyscy uczestniczy otrzymali z rąk Burmistrza Szprotawy Mirosława Gąsika i zastępcy Doroty Grzeszczak nagrody rzeczowe sfinansowane przez Gminę Szprotawa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.
TRWA PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY KOPERNIKA – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

System „All red” – czyli zawsze czerwone – to nowa sygnalizacja świetlna, która pojawi się przy przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szprotawie.  Zielone światło włączy się tylko wówczas, gdy kierowcy będą jechali z dozwoloną prędkością.

Trwają prace związane z przebudową przejścia dla pieszych na ulicy Kopernika wraz z montażem nowoczesnego systemu spowalniania ruchu dla pojazdów. W ramach robót wykonana zostanie sygnalizacja świetlna wraz z detekcją ruchu dla pojazdów oraz wybudowana będzie strefa oczekiwania tak zwany azyl. Na słupach zamontowane zostaną włączniki czasowe załączane ręcznie przez pieszych. Przebudowane zostaną dwustronne chodniki oraz umieszczone zostanie oznakowanie pionowe i pomalowane oznakowanie poziome. W ramach prac wykonana będzie również przekładka wysokościowa chodników z płytek betonowych i kostki betonowej oraz system informacji fakturowej.
Realizacja zadania odbywa się w formule „zaprojektuj i wybuduj”, którego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Dubiel” ze Szprotawy. Zadanie planuje się zakończyć pod koniec grudnia br.BURMISTRZ Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU NA ROLNEJ – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

02.12.br., burmistrz Mirosław Gąsik zawitał w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Rolnej w Szprotawie, aby wręczyć dzieciom z Zespołu Przedszkolnego nagrody za udział w konkursie grupowego wykonania makiety pn. „Bezpieczna droga do przedszkola”

Do konkursu plastycznego przystąpiło 7 grup przedszkolnych w wieku 5-6 lat i 6 lat. Zadaniem uczestników było wykonanie grupowych makiet w celu utrwalenia przez dzieci zasad ruchu drogowego, które przyczynią się do ich bezpieczeństwa podczas drogi do przedszkola, upowszechnienia edukacji na ten temat bezpieczeństwa oraz rozwijania aktywności twórczej, w tym kształtowania wrażliwości estetycznej. Zwycięzcami konkursu zostały dwie grupy: Smerfy i Kaczeńce. Na drugim miejscu uplasowały się Niezapominajki, zaś 3 miejsce zdobyły Tęczowe Nutki. Zwycięzcom oraz wyróżnionym grupom burmistrz wręczył nagrody ufundowane przez gminę. Przeprowadzony konkurs odbył się w ramach realizowanego projektu polegającego na przebudowie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie.

 

 
BEZPIECZNE PRZEJŚCIE NA KOPERNIKA – INFORMACJA NA STRONIE PARTNERA PROJEKTU

18 października br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Szprotawa a Wojewodą Lubuskim na wsparcie w wysokości 100 tys. zł budowy nowoczesnego przejścia dla pieszych, dzięki któremu uczniowie będą mogli bezpiecznie pokonać drogę do szkoły.

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Kopernika w Szprotawie poprzez przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Rolnej w Szprotawie” polegało będzie na przebudowie tego punktu wraz z montażem nowoczesnego systemu sterowania ruchem „all-red”.
Zadanie, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmie kolejno wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie robót budowlanych z terminem realizacji do końca bieżącego roku.
Dotacja celowa w wysokości 100 tys. zł przyznana została ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.
Wartość zadania oszacowana została na kwotę 222.864,67 zł.Wyniki konkursu grantowego Działaj lokalnie 2022

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu grantowego pn. Działaj lokalnie 2022 Komisja dokonała oceny wniosków złożonych na lokalne inicjatywy, które zostały zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, w tym: sportowe i senioralne oraz KGW i grupy nieformalne z obszaru Wzgórz Dalkowskich.

Do konkursu wpłynęło 28 projektów, wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja wyłoniła 22 projekty, które otrzymają dofinansowanie i już wkrótce będą mogły wystartować z realizacją swoich pomysłów.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy autorom najlepiej ocenionych projektów i życzymy sukcesów w realizacji.

Lista konkursowa wniosków dofinansowanych w Programie Działaj Lokalnie 2022 [POBIERZ]

Lista wniosków niedofinansowanych w Programie DL 2022 [POBIERZ]
Startujemy !!! Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2022!!! 

Startujemy !!! Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich 2022!!! 

 

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 78.000,00zł

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz:

  • mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Polkowice, Radwanice, Żukowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa,
  • planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 

W bieżącym konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia jak również wpływają na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W 2022 roku uruchomiona została także ścieżka specjalna – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych dotacje będą mogły być również przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Termin składania wniosków: 5 maja – 5 czerwca 2022r.

Wnioski należy składać poprzez Generator

http://system.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy również na stronę w pełni poświęconą programowi Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich

www.DzialajLokalnie.WzgorzaDalkowskie.pl

http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/ znajdziecie tam wszystkie materiały, załączniki oraz szeroką bazę projektów zrealizowanych w poprzednich latach.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektów oraz metody opracowania wniosku aplikacyjnego udzielają koordynatorzy programu “Działaj lokalnie” w biurze Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”:

Marta Moskwa – Koordynator programu pod numerem tel. (68) 3888 431, lub 664 921 399, mail: marta@wzgorzadalkowskie.pl

Jolanta Skrzydlewska – Asystent koordynatora pod numerem tel. (68) 3888 431, mail: jola@wzgorzadalkowskie.pl

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 Załączniki do pobrania:

  • Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj Lokalnie 202 [PDF]
  • Wzór wniosku 2022 [PDF]
  • Karta oceny formalnej 2022 [PDF]
  • Karta oceny merytorycznej 2022 [PDF]

 
NAJPIĘKNIEJSZY KOSZ WIELKANOCNY !!!  

NAJPIĘKNIEJSZY KOSZ WIELKANOCNY !!!

3 kwietnia 2022 r. przy zabytkowym Pałacu w Gaworzycach odbędzie się wyjątkowo miłe wydarzenie, które swoim patronatem objęła Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich.

W celu integracji środowisk z dwóch województw po obu stronach granic (województwa dolnośląskiego i lubuskiego  zachęcamy Państwa do konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem konkursu jest  wymiana doświadczeń, pomysłów, ale też po prostu wzajemnego poznania się. „Łączą nas Wzgórza”  i czym więcej działań o takim charakterze, tym więcej pojawi się wspólnych ścieżek i możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

INFORMACJA DLA WYSTAWCÓW

Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Gaworzycach wychodzimy z propozycją udziału w Jarmarku Wielkanocnym dla twórców rękodzieła, producentów lokalnych i organizacji pozarządowych. Udział w jarmarku jest bezpłatny, ale konieczne jest zgłoszenie udziału.

Można to zrobić online poprzez wypełnienia formularza: https://forms.gle/tNhSb9zonv4YcqkPA

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania LGD Wzgórza Dalkowskie mamy wyjątkowy konkurs na „Najpiękniejszy Kosz Wielkanocny”.

Prezentacje odbywać się od godz. 14:00

a ocenie podlegać będzie: nawiązanie do tradycji, pomysłowość i forma prezentacji.

Każda organizacja będzie miała do dyspozycji 4 minuty.

 
Wyprawa po wielkanocne jajo  i Gala Działaj Lokalnie!!!

Wyprawa po wielkanocne jajo  i Gala Działaj Lokalnie!!!

 

 

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” wraz z Gminą Gaworzyce i partnerami wspierającymi ze Wzgórz Dalkowskich zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno  – integracyjnych

7 kwietnia o godz. 15:00 w miejscowości Dalków

  • Wyprawa po wielkanocne jajo
  • Gala Działaj Lokalnie

 

W zabawie  „Wyprawa po wielkanocne jajo” mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, KGW, kluby sportowe, OSP …) z obszaru działania LGD tj. organizacje z terenu gmin:

Gaworzyce, Bytom Odrzański, Brzeźnica, Grębocice, Koźuchów, Jerzmanowa, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Polkowice, Radwanice, Szprotawa, Żukowice, Otyń.

 

Zabawa przewidziana jest dla osób dorosłych, członków tych organizacji. Jedną organizację może reprezentować min. 3-osobowa grupa.

Główną nagrodą w konkursie jest *”BON NA INTEGRACJĘ”*. Zadaniem organizacji będzie odnalezienie wielkanocnego jaja ukrytego na określonym terenie wg wskazówek, które organizacje otrzymają na starcie.

 

ZGŁOSZEŃ DOKONAĆ MOŻNA ONLINE: *

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:* https://forms.gle/QfxPKGMNGUDuWofr7

 

W ciągu 3 dni od zgłoszenia potwierdzimy na wskazany adres mailowy zakwalifikowanie się do zabawy – w przypadku organizacji, które złożą formularz na miejscu w dniu wydarzenia od ręki przy spełnianiu kryteriów udziału.

Ewentualnie można zgłosić się na miejscu, ale trzeba wówczas przybyć na miejsce o 14.15, aby dokonać formalności.

 

WAŻNE INFORMACJE – ZASADY:

* chętne drużyny (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, parafialne kluby Caritas, kluby sportowe i jednostki OSP) zapraszamy    do udziału w zabawie

* udział jest oczywiście całkowicie bezpłatny

* chętne drużyny powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy online lub  przybyć na miejsce z 45-minutowym wyprzedzeniem (czyli o 14.15)     jeśli chcą wypełnić formularz na miejscu w dniu wydarzenia

* drużyny powinny składać się minimalnie z 3 uczestników, maksymalnie z 15 zawodników

* zadanie będzie obejmowało poruszanie się w terenie (leśnym) – warto zaopatrzyć się w telefony z GPS

* zabawa tylko dla osób dorosłych

 

*Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 7 kwietnia o godz. 15:00 w miejscowości Dalków. Zbiórka o godzinie 15:00 – w parku zabytkowym przy wiacie edukacyjnej (Dalków 54, 59-180 Gaworzyce).*

 

*GALA DZIAŁAJ LOKALNIE

O godz. 17:00 odbędzie się w wiacie GALA DZIAŁAJ LOKALNIE – na luzie (czyli nie trzeba brać strojów na przebranie)**wraz z ogniskiem integracyjnym oraz najlepszymi, dalkowskimi cebularzami.*

*Nie zabraknie oczywiście dawki inspiracji, motywacji do działania i dobrych praktyk z ostatnich edycji konkursu.*

 

17.00 – 17.30

Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społecznego na przykładzie
działań Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” i Grantobiorców Programu Działaj Lokalnie , prezentacja filmowa

 

17.30 – 18.20

Rozstrzygnięcie konkursu „Opowiedz …” w ramach Programu Działaj    Lokalnie, prezentacje filmowe w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych na Wzgórzach  Dalkowskich przygotowane przez Beneficjentów dotacji Programu Działaj Lokalnie

19.30 – 20.00

Podsumowanie wydarzeń Wyprawy po wielkanocne jajo oraz Gali Działaj Lokalnie
Konkurs Opowiedz 2021 „Opowiedz… i zrób wrażenie”.

Konkurs Opowiedz 2021 „Opowiedz… i zrób wrażenie”.

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie organizacje realizujące projekty na obszarze Wzgórz Dalkowskich w 2021r.w ramach Programu „Działaj Lokalnie XII”

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodka Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich (dalej ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego prezentowania projektów programu.

Hasłem przewodnim Konkursu jest „Opowiedz… i zrób wrażenie”.

Pragniemy, aby prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniały funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Wszystkie informacje dotyczące Konkursu „Opowiedz…” 2021 zamieszczone są w Regulaminie Konkursu.

Prace zgłaszane do Konkursu mogą mieć jedną z dwóch form:

  1. reportaż filmowy,
  2. krótki film do max 2,5 minuty

Załączniki do konkursu Opowiedz 2021r.

 

 

Materiały pomocnicze dla grantobiorców

Specjalnie na potrzeby Konkursu na stronie internetowej Programu www.dzialajlokalnie.pl, w zakładce „Strefa grantobiorcy”, przygotowano materiały, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu lokalnego etapu Konkursu.