Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekun nauczyciel-wychowawca w żłobku w Szprotawie

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Opiekun nauczyciel-wychowawca w żłobku „Świat Malucha” w Szprotawie
Nabór na wolne stanowisko pracy – Dyrektor Niepublicznego Żłobka w Lesznie

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Wesoły Domek” w Lesznie

 
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nauczyciel – wychowawca w Niepublicznym Przedszkolu w Siedlisku

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej w wieku 3-5 lat – Niepubliczne Przedszkole w Siedlisku
Projekty Programu Działaj Lokalnie realizowane w 2015

Zobacz listę projektów Programu Działaj Lokalnie realizowanych w 2015r.
Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie „Obywatele na rzecz Demokracji”

serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne, z udziałem przedstawicieli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, na temat możliwości pozyskania dofinansowania, jakie daje PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali Remizy Strażackiej w Nowym Miasteczku.
Nabór uzupełniający na rok 2014/2015

Kopia ogloszenie_NS
[kliknij aby powiększyć]

 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA! [TUTAJ]
Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”

Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa około 50 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku 60+ oraz dzieci z miejscowości Jordanowo w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r poprzez organizację cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, m.in. zajęcia z edukacji cyfrowej, a w tym nauka korzystania z komputera i Internetu, a także spotkania muzyczno – poetyckie podczas których można było nie tylko posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu uczestników projektu, ale również nacieszyć oko pięknym występem najmłodszych artystów. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie przyniosły wiele pozytywnych rezultatów. Udowodniono, że nowe technologie nie są tylko i wyłącznie domeną młodych, a przełamanie barier międzyludzkich przynosi wiele uśmiechu i radości.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie” 

Tytuł projektu: „RAZEM – RAŹNIEJ – ŁATWIEJ”
Obszar realizacji projektu: 
Jordanowo, gmina Świebodzin, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
18.04.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
57

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.720,00 zł
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Pobudka”

Celem głównym projektu była promocja zdrowia, zdrowego trybu życia oraz integracji międzypokoleniowej 20-osobowej grupy mieszkańców wsi Sucha Dolna w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu BO mieli możliwość wzięcia udziału w kursie szkoleniowo – integracyjnym, w ramach którego odbyli kurs „Nordic walking”, ukończyli szkolenie motywacyjne pn. „Osobisty Program Sukcesu” oraz warsztaty edukacyjno – zdrowotne „Fit – aktiv”, a także poznali zasady resuscytacji podczas udzielania pierwszej pomocy. Puentą projektu było wyznaczenie ścieżki turystycznej na „Trakcie Solnym”, która stała się miejscem ogólnodostępnym, służącym do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co w konsekwencji znacznie poprawiło jakość życia mieszkańców wsi Sucha Dolna.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Pobudka”
Tytuł projektu:
 „Nordic – ploting” – czyli zdrowy i aktywny udział w życiu społecznym
Obszar realizacji projektu: 
Gmina Niegosławice, powiat nowosolski, woj. lubuskie 
Okres realizacji projektu: 
22.04.13r. – 18.08.13r.
Liczba uczestników projektu: 
20 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.000,00 zł
Fundacja Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

Projekt pn. „Edukacja dla ludzi, empatia dla zwierząt – drogą do zgodnej egzystencji” miał na celu przeciwdziałanie zjawisku okrucieństwa wobec zwierząt oraz podniesieniu świadomości wśród społeczeństwa lokalnego poprzez kampanie edukacyjno – informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim, spotkania z uczniami okolicznych szkół i zachęceniu ich do wzięcia udziału w konkursie „FOTO ZOO”. Realizacja zadań projektowych trwała od 24 września do 30 listopada. W ramach wykonywanych działań przeprowadzono szereg szkoleń dla wolontariuszy wyłonionych na podstawie rekrutacji m.in. warsztaty z weterynarzem, w którego zakres wchodziło leczenie zwierząt, ich choroby, dolegliwości i opieka nad nimi; warsztaty z groomerem dotyczące pielęgnacji i kosmetyki zwierząt; warsztaty z behawiorystką na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami zwierząt i postępowaniem ze szczeniętami. Rezultatem projektu było pozyskanie przeszkolonych wolontariuszy do współpracy przy opiece nad zwierzętami dla Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”.

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”
Obszar realizacji projektu: Gmina Gorzów Wielkopolski, pow. Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu:
 24.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu:
 30 osób, 10 wolontariuszy
Dofinansowanie ze środków PO FIO:
 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji:
 720,00 zł
Strefa Działań Twórczych „iCoTam”

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucyjnego wyłonionych na podstawie rekrutacji, stowarzyszeń, działających na terenie Sulęcina poprzez niekonwencjonalną promocję i integrację w/w organizacji w okresie od 6 września do 30 listopada 2012r. W działania projektowe wpleciono mural czyli „sztukę publiczną” wykorzystywaną do zakomunikowania ważnych dla społeczności treści. Była to doskonała, wizualna i przyciągająca wzrok forma promocji. Stworzenie wizytówek, zapoznanie się z techniką szablonów, przygotowanie projektów i ulotek informacyjnych promujących instytucję pozarządowe dla społeczności lokalnej to główne, a co najważniejsze zrealizowane działania projektowe. Rezultaty projektu wpłynęły pozytywnie na upowszechnienie wiedzy o działalności lokalnych stowarzyszeń zarówno wśród mieszkańców Sulęcina jak i odwiedzających miasto gości. 

Nazwa Beneficjenta: Strefa Działań Twórczych „iCoTam”
Obszar realizacji projektu: Gmina Sulęcin, pow. sulęciński, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 06.09.2012r. – 30.11.2012r.
Liczba uczestników projektu: organizacje pozarządowe
Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.900,00 zł