Inicjatywy Działaj Lokalnie VII na Wzgórzach Dalkowskich wybrane!

Dnia 04 lipca 2018r. Zarząd Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową projektów ocenionych przez Komisję selekcyjną, które wpłynęły w odpowiedzi na X edycję Programu Działaj Lokalnie. Komisja podjęła decyzję o dofinansowaniu najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania, spośród 48 wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, wybrano 28 projektów na łączną kwotę 130 000,00 zł
Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się działania z zakresu prowadzenia zajęć aktywizacyjno–integracyjno–twórczych, kulturalnych, sportowych, czy tworzenia miejsc rekreacyjnych jak również budowy boisk sportowych.

W tym roku jest to już VII edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń i Brzeźnica z woj. lubuskiego. Łącznie wpłynęło 48 wniosków na kwotę prawie 285000 zł. 48 projektów otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Limit środków w tegorocznej edycji wyniósł 130 000,00 zł. Wnioski złożone zostały drogą elektroniczną w Generatorze Programu Działaj Lokalnie. Zostały one zarejestrowane w systemie, który przyporządkował im numery identyfikacyjne.

Ocena merytoryczna dokonana została przez niezależnych ekspertów. Zaproszeni do oceny eksperci reprezentują region Wzgórz Dalkowskich, a także posiadają wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłową ocenę wniosków. Ocena przebiegała zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej dostępnymi w Dokumentacji Programu. Po zakończonej ocenie merytorycznej powołana została Komisja selekcyjna, która podczas spotkania omówiła i wybrała 28 najciekawszych inicjatywy, które otrzymały dofinansowanie na realizacje zadań.

VII edycja Programu Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich cieszyła się dużym zainteresowaniem. Z każdym wnioskodawcą skontaktujemy się indywidualnie w celu dostosowania budżetów do przyznanej kwoty dofinansowania. Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów, a wybranym do dofinansowania Oferentom gratulujemy.

Do pobrania:

 
Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekun nauczyciel-wychowawca w Żłobku w Szprotawie

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Opiekun nauczyciel-wychowawca w Żłobku „Świat Malucha” w Szprotawie
Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekun nauczyciel-wychowawca w żłobku w Szprotawie

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Opiekun nauczyciel-wychowawca w żłobku „Świat Malucha” w Szprotawie
Nabór na wolne stanowisko pracy – Dyrektor Niepublicznego Żłobka w Lesznie

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Wesoły Domek” w Lesznie

 
Nabór na wolne stanowisko pracy: Nauczyciel – wychowawca w Niepublicznym Przedszkolu w Siedlisku

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Nauczyciel-wychowawca grupy przedszkolnej w wieku 3-5 lat – Niepubliczne Przedszkole w Siedlisku
Projekty Programu Działaj Lokalnie realizowane w 2015

Zobacz listę projektów Programu Działaj Lokalnie realizowanych w 2015r.
Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie „Obywatele na rzecz Demokracji”

serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne, z udziałem przedstawicieli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, na temat możliwości pozyskania dofinansowania, jakie daje PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali Remizy Strażackiej w Nowym Miasteczku.
Nabór uzupełniający na rok 2014/2015

Kopia ogloszenie_NS
[kliknij aby powiększyć]

 REKRUTACJA ELEKTRONICZNA! [TUTAJ]
Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”

Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa około 50 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku 60+ oraz dzieci z miejscowości Jordanowo w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r poprzez organizację cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, m.in. zajęcia z edukacji cyfrowej, a w tym nauka korzystania z komputera i Internetu, a także spotkania muzyczno – poetyckie podczas których można było nie tylko posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu uczestników projektu, ale również nacieszyć oko pięknym występem najmłodszych artystów. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie przyniosły wiele pozytywnych rezultatów. Udowodniono, że nowe technologie nie są tylko i wyłącznie domeną młodych, a przełamanie barier międzyludzkich przynosi wiele uśmiechu i radości.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie” 

Tytuł projektu: „RAZEM – RAŹNIEJ – ŁATWIEJ”
Obszar realizacji projektu: 
Jordanowo, gmina Świebodzin, woj. lubuskie
Okres realizacji projektu: 
18.04.2013r. – 18.08.2013r. 
Liczba uczestników projektu: 
57

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 9.500,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.720,00 zł
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Pobudka”

Celem głównym projektu była promocja zdrowia, zdrowego trybu życia oraz integracji międzypokoleniowej 20-osobowej grupy mieszkańców wsi Sucha Dolna w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu BO mieli możliwość wzięcia udziału w kursie szkoleniowo – integracyjnym, w ramach którego odbyli kurs „Nordic walking”, ukończyli szkolenie motywacyjne pn. „Osobisty Program Sukcesu” oraz warsztaty edukacyjno – zdrowotne „Fit – aktiv”, a także poznali zasady resuscytacji podczas udzielania pierwszej pomocy. Puentą projektu było wyznaczenie ścieżki turystycznej na „Trakcie Solnym”, która stała się miejscem ogólnodostępnym, służącym do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co w konsekwencji znacznie poprawiło jakość życia mieszkańców wsi Sucha Dolna.

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Pobudka”
Tytuł projektu:
 „Nordic – ploting” – czyli zdrowy i aktywny udział w życiu społecznym
Obszar realizacji projektu: 
Gmina Niegosławice, powiat nowosolski, woj. lubuskie 
Okres realizacji projektu: 
22.04.13r. – 18.08.13r.
Liczba uczestników projektu: 
20 osób

Dofinansowanie ze środków PO FIO: 10.000,00 zł
Wkład własny organizacji: 1.000,00 zł