Aktywni Pozytywni 60+ w akcji.

Aktywni Pozytywni 60+ w akcji.

Z Wami moi drodzy, praca to sama przyjemność. Doświadczenie, praca, zaangażowanie i czynnik społeczny potwierdzają jakimi Liderami jesteście w środowisku. Dla terenu Wzgórz Dalkowskich to wielki potencjał, który wykorzystamy  AKTYWNIE I POZYTYWNIE  na 6 + J .

Już pierwsze szkolenia za nami. Pomimo gorącego lata, szczególnie we wtorek, wielogodzinnej pracy i uprzykrzających komarów cele szkoleniowe zostały zrealizowane w 100%.

Czy nas to dziwi???? Nie !!! Startując do projektu „Kuźnia Aktywnych Pozytywnych 60+” współfinansowanym ze środków MRPiPS w ramach Rządowego Programu ASOS na lata 2014 – 2020 – edycja 2020  już po Waszych deklaracjach zgłoszeniowych widać było jak dużo robicie
w środowisku i chcecie podnosić swoją wiedzę.

Wzajemna motywacja podczas szkoleń, praca warsztatowa w grupach, pojęcie nowych zagadnień, ale i duża wymiana doświadczeń przyczyniły się do wypracowania Programów Aktywności Lokalnej, które będą realizowane na Wzgórzach Dalkowskich do XII.2020r.

Uczestnicy projektu przenalizowali najistotniejsze potrzeby swojego środowiska i jako oddelegowani Liderzy w imieniu swoich środowisk określili potrzeby środowiskowe, grupę odbiorców, do której chcą kierować swoje wsparcie, wskazali działania i zaplanowali wstępny budżet na realizację oddolnych inicjatyw. Przed Liderami jeszcze dużo pracy zarówno ze szkoleniowcami, tutorami, środowiskiem lokalnym jak i partnerami wspierającymi, którymi są np. samorządy, jednostki organizacyjne gmin czy prywatne przedsiębiorstwa, ale to ich nie przeraża a wręcz motywuje.

Wzajemna motywacja i chęć czynienia dobra dla innych to ich motto. A dodatkowa dawka pozytywnych emocji, zastrzyku pozytywnej energii i dokształcenia się w zakresie Liderstwa, wpływa na jeszcze większą motywację, którą chcą zarażać innych w swoich środowiskach lokalnych.

Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów liderskich !!!

 

 

 

 
Zapraszamy do Żłobka ,,Świat Malucha” w Szprotawie.
Wyniki naboru Programu Działaj Lokalnie 2020!!!

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” uprzejmie informuje, że w ramach konkursu grantowego Działaj Lokalnie 2020 Komisja wyłoniła spośród 43 wniosków aplikacyjnych 28 projektów – lokalne inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, OSP oraz grupy nieformalne z terenu Wzgórz Dalkowskich. Zgłoszono również 1 wniosek jako inicjatywę DL.  Wnioski dofinansowano kwotą 135.000 zł Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 

Komisja dokonała oceny wniosków tym samym wspierając projekty, które:

 • przewidują działania dotyczące walki z epidemią oraz zmniejszające negatywne skutki epidemii np. w takich obszarach jak: edukacja, sport, kultura, zdrowie, aktywność społeczna;
 • dotyczą różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online;
 • inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego;
 • mają jasno zdiagnozowane potrzeby lokalnej społeczności.

 

Z każdym wnioskodawcą skontaktujemy się indywidualnie w celu dostosowania budżetów do przyznanej kwoty dofinansowania jak również podpisaniem umowy.

Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym za zaangażowanie włożone w przygotowanie i złożenie projektów a wybranym do dofinansowania oferentom gratulujemy i życzymy powodzenia podczas realizacji projektów.

Lista wniosków dofinansowanych [POBIERZ PDF]

Lista wniosków niedofinansowanych [POBIERZ PDF]
KUŹNIA AKTYWNYCH POZYTYWNYCH 60+

AKTYWNI – POZYTYWNI  – to cykl spotkań i warsztatów rozwijających kreatywność, zdobycie wiedzy i  integrujących międzypokoleniową grupę  uczestników ze Wzgórz Dalkowskich.

Projekt trwa od maja do końca grudnia 2020r.

Zapraszamy seniorów (60+) do udziału!

Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez:

– warsztaty i szkolenia wyjazdowe

– spotkania

– programy aktywności

– współpracę z NGO i JST

Tematyka projektu:

 • Praca z wartościami
 • Doskonalenie kompetencji Liderskich
 • Cyber przestrzeń jako nowa forma komunikacji społecznej
 • Komunikacja w działaniu społecznym
 • Rozwój aktywności społecznej
 • Praca metodą projektową

 „Otwarte biuro”
– biuro w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku na ul. Głogowskiej 10. otwarte dla uczestników projektu codziennie od 8.00 – 15.00

Zapisy do projektu trwają do 30 czerwca 2020

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

By zgłosić się do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu:
Telefonicznego: 68 3888 431
Mailowego: marta@wzgorzadalkowskie.pl lub
Osobiście w biurze w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w Nowym Miasteczku na ul. Głogowskiej 10.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2020.

Załączniki do projektu:

 

 

 
Rusza nabór wniosków „Działaj Lokalnie” XI na Wzgórzach Dalkowskich

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Wzgórz Dalkowskich i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza start naboru wniosków w ramach konkursu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 77.000,00zł

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulaminowe oraz:

 1. mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Polkowice, Radwanice, Żukowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa,
 2. planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W bieżącym konkursie „Działaj lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia jak również wpływają na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Termin składania wniosków: 24 maja 2020r.

Harmonogram minimum 1-miesięcznego, maksimum 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 lipca 2020r. – 31 grudnia 2020r.

W tegorocznej edycji konkursu mogą być realizowane projekty:

 • od 3 do 6 miesięcy, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, będą realizowane w terenie i przyczynią się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące)

i wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji,

 

 • działania związane z walką i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii.
  • W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie 1-2 miesięcznych projektów, które przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online. Będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe, ale wyłącznie zmniejszające negatywne skutki epidemii. Z wkładu własnego finansowego (muszą jednak mieć wkład rzeczowy lub usługowy) ODL zwalnia Grantobiorców, których projekty służą przeciwdziałaniu skutkom epidemii.

 

Wnioski należy składać poprzez Generator

http://system.dzialajlokalnie.pl

Zapraszamy również na stronę w pełni poświęconą programowi Działaj Lokalnie na Wzgórzach Dalkowskich

www.DzialajLokalnie.WzgorzaDalkowskie.pl

znajdziecie tam wszystkie materiały, załączniki oraz szeroką bazę projektów zrealizowanych w poprzednich latach.

 

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji projektów oraz metody opracowania wniosku aplikacyjnego udzielają koordynatorzy programu “Działaj lokalnie” w biurze Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”:

Marta Moskwa – Koordynator programu pod numerem tel. (68) 3888 431, wew. 24 lub 664 921 399, mail: marta@wzgorzadalkowskie.pl lub

Joanna Roszczuk – Asystent koordynatora pod numerem tel. (68) 3888 431 wew. 22, mail: asia@wzgorzadalkowskie.pl

Tegoroczna edycja jest współfinansowana ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

 

Załączniki do pobrania:

 • Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego Działaj lokalnie 2020 [PDF]
 • Karta oceny formalnej [PDF],
 • Karta oceny merytorycznej [PDF]
 • Karta oceny merytorycznej – pandemia [PDF]
 • Wniosek 2020 [DOC] / [PDF]
 • Informacja do wniosku DL 2020 [ PDF ]

 

 
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha!

Radości z tradycji, umocnienia w wierze, bliskości rodzinnej i obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą

Zarząd i Pracownicy

Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

 
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca 2020 r.

W poniższym linku, znajdują się informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym po 25 marca 2020 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców do zapoznania się z aktualnościami.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/2537033?fbclid=IwAR1Qovyt3Q1gdMZX506ky1437ZY4E4O5IAfE2MNPkS5j9_-CJs-66miG9us
Informacja o przedłużeniu terminu naboru: Specjalista ds. utrzymania czystości – Niepubliczny Żłobek w Szprotawie

 • Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” uprzejmie informuje, że przedłuża termin składania ofert pracy w otwartym naborze na wolne stanowisko pracy: „Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek w Szprotawie”

  Nowy termin składania ofert:

  Oferty należy składać w terminie do 14 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.

  Pozostałe zasady otwartego naboru pozostają bez zmian.

  „Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem e-maila na adres: agnieszka@wzgorzadalkowskie.pl lub asia@wzgorzadalkowskie.pl z dopiskiem w tytule: Dotyczy naboru na stanowisko „Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek w Szprotawie”.
Uwaga Komunikat

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją, mającą na celu ograniczenie ryzyka zarażenia koronawirusem, ustaliliśmy tymczasowe zasady funkcjonowania Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Jednocześnie zaznaczamy, że NIE PRZERYWAMY PRACY fundacji!

Kontakt z naszymi pracownikami jest możliwy telefonicznie pod numerem telefonu 68 388 84 31 :

mail fundacji: biuro@wzgorzadalkowskie.pl

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie sytuacji.

DANE KONTAKTOWE

Edukacja:

wew. 20

mail: lukasz@wzgorzadalkowskie.pl

Księgowość:

wew. 22

mail: irena@wzgorzadalkowskie.pl

mail: greta@wzgorzadalkowskie.pl

mail: mariola@wzgorzadalkowskie.pl

Kadr:

wew. 22

mail: izabela@wzgorzadalkowskie.pl

Działaj Lokalnie

wew. 23

mail: marta@wzgorzadalkowskie.pl

mail: asia@wzgorzadalkowskie.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny:

mail: agnieszka@wzgorzadalkowskie.pl

Informatyk:

wew. 20

mail: mariusz.zwolinski@wzgorzadalkowskie.pl
Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek w Szprotawie

Prezes Zarządu Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek w Szprotawie

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją, ograniczając ryzyko zarażenia koronowirusem.

Zmianie ulega pkt 11. Ogłoszenia „Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek w Szprotawie”.

„ Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać za pośrednictwem e-maila Fundacji
na adres: agnieszka@wzgorzadalkowskie.pl lub asia@wzgorzadalkowskie.pl z dopiskiem w tytule
e-maila: Dotyczy naboru na stanowisko „Opiekun w żłobku – Niepubliczny Żłobek
w Szprotawie”
od 12.03.2020r. do 26.03.2020r., w godzinach 8:00 – 15:00.