Artykuły w kategorii 'Uncategorized'

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”

Sty 16, 2012 Kategoria: Uncategorized
Celem projektu była aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez organizację 54 godzinnych warsztatów plastyczno – scenograficznych i literacko – teatralnych. Podczas warsztatów młodzież poznawała tajniki teatru, a co najważniejsze – ćwiczyła dykcję i wymowę. Punktem kulminacyjnym projektu było zorganizowanie spektaklu przez młodzież składającego się z części wcześniej opracowanej przez uczestników projektu i części klastycznej – adaptacji sztuki Szekspirowskiej. Dodatkowo stworzono bazę kostiumową, scenograficzną i dydaktyczną do kontynuacji warsztatów w kolejnym roku. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, co pozytywnie zmieniło mentalność mieszkańców miasta w zakresie postrzegania młodzieży jako trudnej, konfliktowej i nieskłonnej do jakichkolwiek działań na rzecz społeczności lokalnej. ... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Miłośników Przytoku”

Sty 16, 2012 Kategoria: Uncategorized
Projekt pn. „Muzyka łączy pokolenia” skierowany był do 60 mieszkańców Przytoku bez względu na wiek i płeć, mających ograniczony dostęp do dóbr kulturalnych. W ramach działań zorganizowano koncert, którego inicjatorami była społeczność lokalna –  popularyzowano zasadę empowerment, czyli włączanie beneficjentów w działania i decyzje. Spotkania muzyczne przyczyniły się do integracji międzypokoleniowej seniorów i najmłodszych mieszkańców sołectwa Przytok, pozytywnie wpłynęły na propagowanie życia rodzinnego poprzez ciekawą alternatywę spędzenia wolnego czasu.... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Witosława”

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO, Uncategorized
Projekt polegał na przeprowadzeniu Festiwalu Muzyki Chóralnej w okresie od 1 września do 30 listopada 2012r., stwarzając społeczności lokalnej okazję do integracji i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przy muzyce klasycznej w doskonałym wykonaniu chórzystów. Zadanie przyczyniło się również do szerzenia idei wolontariatu poprzez zaangażowanie osób chętnych do opieki nad poszczególnymi chórami.  Podczas występów zaprezentowane zostały także polskie pieśni chóralne, co przyczyniło się do pielęgnowania tożsamości narodowej wśród mieszkańców gminy Sława. ... Czytaj więcej