Artykuły w kategorii 'Uncategorized'

image_pdfimage_print

Projekty Programu Działaj Lokalnie realizowane w 2015

Lip 15, 2015 Kategoria: Uncategorized
Zobacz listę projektów Programu Działaj Lokalnie realizowanych w 2015r. Lista projektów Działaj Lokalnie 2015... Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020

Cze 17, 2014 Kategoria: Uncategorized
Stowarzyszenie „Obywatele na rzecz Demokracji” serdecznie zaprasza na otwarte spotkanie informacyjne, z udziałem przedstawicieli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, na temat możliwości pozyskania dofinansowania, jakie daje PROW 2014-2020, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w sali Remizy Strażackiej w Nowym... Czytaj więcej

Nabór uzupełniający na rok 2014/2015

Sty 12, 2014 Kategoria: Uncategorized
[kliknij aby powiększyć]  REKRUTACJA ELEKTRONICZNA!... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”

Lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013, Uncategorized
Celem głównym projektu była aktywizacja i integracja międzypokoleniowa około 50 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w wieku 60+ oraz dzieci z miejscowości Jordanowo w okresie od 18 kwietnia do 18 sierpnia 2013r poprzez organizację cyklicznych warsztatów aktywizacyjnych. W ramach zaplanowanych działań zrealizowano wiele ciekawych inicjatyw, m.in. zajęcia z edukacji cyfrowej, a w tym nauka korzystania z komputera i Internetu, a także spotkania muzyczno – poetyckie podczas których można było nie tylko posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu uczestników projektu, ale również nacieszyć oko pięknym występem najmłodszych artystów. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie przyniosły wiele pozytywnych rezultatów. Udowodniono, że nowe technologie nie są tylko i wyłącznie domeną młodych, a przełamanie barier międzyludzkich przynosi wiele uśmiechu i radości. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie „Z Głębi Serca w Jordanowie”  Tytuł... Czytaj więcej

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Pobudka”

Lut 06, 2013 Kategoria: Dobre Przykłady FIO 2013, Uncategorized
Celem głównym projektu była promocja zdrowia, zdrowego trybu życia oraz integracji międzypokoleniowej 20-osobowej grupy mieszkańców wsi Sucha Dolna w okresie od kwietnia do sierpnia 2013r. Dzięki realizacji projektu BO mieli możliwość wzięcia udziału w kursie szkoleniowo – integracyjnym, w ramach którego odbyli kurs „Nordic walking”, ukończyli szkolenie motywacyjne pn. „Osobisty Program Sukcesu” oraz warsztaty edukacyjno – zdrowotne „Fit – aktiv”, a także poznali zasady resuscytacji podczas udzielania pierwszej pomocy. Puentą projektu było wyznaczenie ścieżki turystycznej na „Trakcie Solnym”, która stała się miejscem ogólnodostępnym, służącym do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, co w konsekwencji znacznie poprawiło jakość życia mieszkańców wsi Sucha Dolna. Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Pobudka” Tytuł projektu: „Nordic –... Czytaj więcej

Fundacja Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”

Kwi 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO, Uncategorized
Projekt pn. „Edukacja dla ludzi, empatia dla zwierząt – drogą do zgodnej egzystencji” miał na celu przeciwdziałanie zjawisku okrucieństwa wobec zwierząt oraz podniesieniu świadomości wśród społeczeństwa lokalnego poprzez kampanie edukacyjno – informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim, spotkania z uczniami okolicznych szkół i zachęceniu ich do wzięcia udziału w konkursie „FOTO ZOO”. Realizacja zadań projektowych trwała od 24 września do 30 listopada. W ramach wykonywanych działań przeprowadzono szereg szkoleń dla wolontariuszy wyłonionych na podstawie rekrutacji m.in. warsztaty z weterynarzem, w którego zakres wchodziło leczenie zwierząt, ich choroby, dolegliwości i opieka nad nimi; warsztaty z groomerem dotyczące pielęgnacji i kosmetyki zwierząt; warsztaty z behawiorystką na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami zwierząt i postępowaniem ze szczeniętami. Rezultatem projektu było pozyskanie przeszkolonych wolontariuszy do współpracy... Czytaj więcej

Strefa Działań Twórczych „iCoTam”

Kwi 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO, Uncategorized
Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego i instytucyjnego wyłonionych na podstawie rekrutacji, stowarzyszeń, działających na terenie Sulęcina poprzez niekonwencjonalną promocję i integrację w/w organizacji w okresie od 6 września do 30 listopada 2012r. W działania projektowe wpleciono mural czyli „sztukę publiczną” wykorzystywaną do zakomunikowania ważnych dla społeczności treści. Była to doskonała, wizualna i przyciągająca wzrok forma promocji. Stworzenie wizytówek, zapoznanie się z techniką szablonów, przygotowanie projektów i ulotek informacyjnych promujących instytucję pozarządowe dla społeczności lokalnej to główne, a co najważniejsze zrealizowane działania projektowe. Rezultaty projektu wpłynęły pozytywnie na upowszechnienie wiedzy o działalności lokalnych stowarzyszeń zarówno wśród mieszkańców Sulęcina jak i odwiedzających miasto gości. ... Czytaj więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji „Stella Polaris”

Sty 16, 2012 Kategoria: Uncategorized
Celem projektu była aktywizacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez organizację 54 godzinnych warsztatów plastyczno – scenograficznych i literacko – teatralnych. Podczas warsztatów młodzież poznawała tajniki teatru, a co najważniejsze – ćwiczyła dykcję i wymowę. Punktem kulminacyjnym projektu było zorganizowanie spektaklu przez młodzież składającego się z części wcześniej opracowanej przez uczestników projektu i części klastycznej – adaptacji sztuki Szekspirowskiej. Dodatkowo stworzono bazę kostiumową, scenograficzną i dydaktyczną do kontynuacji warsztatów w kolejnym roku. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, co pozytywnie zmieniło mentalność mieszkańców miasta w zakresie postrzegania młodzieży jako trudnej, konfliktowej i nieskłonnej do jakichkolwiek działań na rzecz społeczności lokalnej. ... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Miłośników Przytoku”

Sty 16, 2012 Kategoria: Uncategorized
Projekt pn. „Muzyka łączy pokolenia” skierowany był do 60 mieszkańców Przytoku bez względu na wiek i płeć, mających ograniczony dostęp do dóbr kulturalnych. W ramach działań zorganizowano koncert, którego inicjatorami była społeczność lokalna –  popularyzowano zasadę empowerment, czyli włączanie beneficjentów w działania i decyzje. Spotkania muzyczne przyczyniły się do integracji międzypokoleniowej seniorów i najmłodszych mieszkańców sołectwa Przytok, pozytywnie wpłynęły na propagowanie życia rodzinnego poprzez ciekawą alternatywę spędzenia wolnego czasu.... Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Witosława”

Sty 16, 2012 Kategoria: Dobre Przykłady FIO, Uncategorized
Projekt polegał na przeprowadzeniu Festiwalu Muzyki Chóralnej w okresie od 1 września do 30 listopada 2012r., stwarzając społeczności lokalnej okazję do integracji i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przy muzyce klasycznej w doskonałym wykonaniu chórzystów. Zadanie przyczyniło się również do szerzenia idei wolontariatu poprzez zaangażowanie osób chętnych do opieki nad poszczególnymi chórami.  Podczas występów zaprezentowane zostały także polskie pieśni chóralne, co przyczyniło się do pielęgnowania tożsamości narodowej wśród mieszkańców gminy Sława. ... Czytaj więcej